Navigacija

Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema enotne vozovnice

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 29-1355/2019, stran 3463 DATUM OBJAVE: 6.5.2019

VELJAVNOST: od 21.5.2019 / UPORABA: od 21.5.2019

RS 29-1355/2019

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 21.5.2019 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 19.10.2019: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 29/19

Časovnica

Na današnji dan, 19.10.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 21.5.2019
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1355. Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema enotne vozovnice

 
 
Na podlagi 50. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi s 6. členom Zakona o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 99/15 – uradno prečiščeno besedilo in 30/18) Vlada Republike Slovenije izdaja
 

U R E D B O
o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema enotne vozovnice

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina)

 
(1)
Ta uredba ureja način izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov, vsebino in obveznosti te javne službe, pravice potnikov, financiranje, način podelitve koncesije in nadzor nad njenim izvajanjem.
 
(2)
Ta uredba je tudi koncesijski akt za izvajanje gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov.
 
(3)
Ta uredba ureja tudi uvedbo in izvajanje sistema enotne vozovnice v smislu prevoznih storitev, ki jih na načelih enotne in celovite ponudbe izvajajo prevozniki v različnih vrstah prometa.
 
(4)
Ta uredba ureja tudi nekatere vidike izvajanja posebnega linijskega prevoza potnikov v notranjem cestnem prometu.
 
(5)
Ta uredba se ne nanaša na prevoz potnikov v mestnem prometu, razen kolikor ureja razmerje med prevozom potnikov v mestnem prometu in javnim linijskim prevozom ter sistem enotne vozovnice.
 

2. člen

(pomen izrazov)

 
(1)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
 
1.
»avtobus« je motorno vozilo v cestnem prometu, namenjeno prevozu oseb, ki ima poleg sedeža za voznika več kot osem sedežev;
 
2.
»enotna vozovnica« je izkazni papir, ki ga izda organ JPP v elektronski obliki in je lahko prenosljiv (neimenska enotna vozovnica) ali neprenosljiv (imenska enotna vozovnica), na podlagi katerega zakoniti imetnik uveljavlja pravico do sklenitve pogodbe o prevozu potnikov s katerim koli prevoznikom, vključenim v sistem enotne vozovnice, v okviru krajevne in časovne veljavnosti enotne vozovnice;
 
3.
»koncedent« je Republika Slovenija;
 
4.
»koncesija« je koncesija za opravljanje gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov po tej uredbi;
 
5.
»koncesionar« je pravna ali fizična oseba ali konzorcij, ki izvaja naloge javnega prevoza potnikov na podlagi koncesije;
 
6.
»koncesijsko podobmočje« je prometno območje, ki zajema en snop linij;
 
7.
»konzorcij« je oznaka za dve ali več pravnih ali fizičnih oseb, ki na podlagi medsebojnega obligacijskopravnega razmerja, sklenjenega v skladu s 47. členom te uredbe, vložijo skupno vlogo za pridobitev koncesije in se v njej zavežejo, da bodo v primeru uspeha v postopku podelitve koncesije skupaj izvajali pravice in obveznosti koncesionarja;
 
8.
»linijski odsek« je neposredna povezava med dvema postajnima točkama v skladu z varianto poteka linije v smeri vožnje;
 
9.
»organ JPP« je ministrstvo, pristojno za promet;
 
10.
»podizvajalec« je izpolnitveni pomočnik koncesionarja;
 
11.
»pomembnejše postajališče« je glavno postajališče v občinskem središču ali postajališče, na katerem se stikajo več kot tri registrirane linije JPP;
 
12.
»postajna točka« je geografska lokacija, kjer lahko potnik v različnih vrstah prometa vstopi v vozilo ali vlak ali izstopi iz vozila ali vlaka;
 
13.
»prtljažnica« je potrdilo o prevzemu izročene prtljage;
 
14.
»registrirana linija JPP« je voznoredna linija ali linija javnega potniškega prometa, ki se redno izvaja v drugih vrstah prometa;
 
15.
»sistem enotne vozovnice« pomeni sistem izdaje, prodaje in uporabe enotne vozovnice ter poravnave prevoznin na podlagi validacij, ki ga upravlja organ JPP, ki uporabnikom in izvajalcem javnega potniškega prometa omogoča sklenitev pogodbe o prevozu v različnih vrstah prometa ter njeno finančno poravnavo;
 
16.
»snop linij« je prometno, gospodarsko in upravljavsko smiselna celota ene ali več linij, kakor jo opredeli organ JPP;
 
17.
»standardni interval« pomeni časovni razmik med dvema zaporednima vožnjama na isti voznoredni liniji;
 
18.
»validacija« pomeni registracijo vsakokratne upravičene uporabe enotne vozovnice, ki jo potnik izvede na validacijski napravi pred vstopom v vozilo ali vlak ali ob vstopu vanj ali pri sprevodniku, in s čimer je sklenjena pogodba o prevozu potnikov za posamezno vožnjo v okviru izbranega itinerarja ali voznega reda, kakor ga določa zakon, ki ureja izvajanje prevoznih storitev v železniškem prometu, in v skladu s pogoji izdane enotne vozovnice;
 
19.
»voznoredna linija« je zvezni niz linijskih odsekov, ki določajo potek posamezne vožnje;
 
20.
»vožnja« je del voznega reda in pomeni vsakokratni odhod iz začetne do končne avtobusne postaje ali avtobusnega postajališča;
 
21.
»vplivno območje« je določeno s prometnimi območji, ki obsegajo geografska območja z dostopom do postajne točke, oddaljena manj kot 1.000 metrov od postajne točke.
 
(2)
Drugi izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo enako kot izrazi, določeni v zakonu, ki ureja prevoze v cestnem prometu, zakonu, ki ureja prevozne pogodbe v cestnem prometu, in zakonu, ki ureja pogoje prevoza oseb po žičniških napravah.
 

3. člen

(pristojnost)

 
Naloge koncedenta v postopku podelitve koncesije in v koncesijskem razmerju izvaja ministrstvo, pristojno za promet (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
 

II. GOSPODARSKA JAVNA SLUŽBA JAVNI LINIJSKI PREVOZ POTNIKOV

 

1. Vsebina koncesije

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window