Navigacija
Portal TFL

TFL Vsebine / revija Javna uprava

Volitve in odpoklic župana

O AVTORJU
Blaž Milavec: Univerzitetni diplomirani pravnik, magister pravnih znanosti, župan Sodražice. Ciril Ribičič: Univerzitetni diplomirani pravnik, doktor pravnih znanosti, direktor Inštituta za ustavno pravo, Ljubljana.
AVTOR
Blaž Milavec in Ciril Ribičič
TIP DOKUMENTA
Znanstveno-strokovni članki
IZDAJATELJ
Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani
KLJUČNE BESEDE
lokalna samouprava, občina, organi občine, župan, lokalne vo- litve, volitve župana, odpoklic župana, konstruktivna nezaupnica, reprezenta- tivni mandat, test sorazmernosti, omejitev ponovne izvolitve.
KEYWORDS
local self-government, municipality, municipality bodies, mayor, local election, mayoral election, recall of the mayor, constructive non-confi- dence, representative mandate, test of proportionality, restricting the re-elec- tion.
PUBLIKACIJA
Revija Javna uprava
POVZETEK
Volitve župana so eno najpomembnejših dejanj v življenju lokalne skupnosti. Članek obravnava to področje, saj je župan eden najpomembnejših organov na ravni lokalne samouprave in je ustrezno pravno urejen tudi njegov polo- žaj, njegove pristojnosti in tudi način izvolitve. Z ureditvijo lokalnih volitev in s tem tudi sistema volitev župana pri nas, zlasti še z neposredno izvoljivostjo, se je položaj, ki ga zaseda župan v sistemu organov lokalne samouprave, moč- no okrepil. Prav to od pravnega sistema zahteva občutljivost pri urejanju tega vprašanja, saj je pravo, tako v procesnem kot tudi materialnem smislu na tem področju bistveno za spoštovanje vseh načel in pravil demokratične in pravne države. Avtorja poudarjata nekatere problemske vidike in ponudita tudi rešit- ve oziroma vsaj razmislek o njih. Med temi je bistveno vprašanje kohabitacije, ko sočasno občini vlada večina v svetu, ki ima drugačno ali bolje nasprotno po- litično usmeritev kot župan. Neposrednost volitev ne vzpostavlja neposredne vezi med županom in občinskim svetom, kar pomeni, da ne vzpostavlja ne- posredne vezi med voljo večine v občinskem svetu in voljo, ki jo izraža župan. Poleg tega se odpirajo tudi nekatera druga vprašanja ustreznih mehanizmov za zagotovitev ustreznega delovanja občine, a tudi vzpostavitev sistema zavor in ravnovesij ter omejitev, kot je na primer omejitev večkratne zaporedne izvo- litve in možnosti odpoklica župana. Članek obravnava odpoklic župana kot koristno, vendar izjemno možnost za- menjave nosilca županske funkcije, ki je izgubil temeljno zaupanje volivcev. T. i. vstajniki so na demonstracijah zahtevali odstop mariborskega župana, no- vomeški Čuvar pa je zbral 30.000 podpisov za uvedbo odpoklica, ki naj kot Damoklejev meč opozarja župane na predvolilne obljube, ki so jih dali. Kar dvakrat je bil neuspešen zakonski predlog za uvedbo odpoklica. Temeljna pozornost je namenjena oblikovanju predloga konstruktivnega odpoklica žu- pana, ki poskuša pri oblikovanju načina odpoklica upoštevati načeli racional- nosti in ekonomičnosti in zato predlaga referendum o zamenjavi župana, na katerem se spopadata aktualni župan in izzivalec. Tako bi po vzoru ameriškega recall in konstruktivne nezaupnice predsednika vlade po Ustavi RS zamenjavo opravili z enim samim glasovanjem in tako preprečili, da bi med odpoklicem župana in izvolitvijo novega nastala daljša časovna praznina.
SUMMARY
The election of a mayor is one of the most important acts in the life of a lo- cal community. In this article, the authors highlight the concerned legal area because the role of the mayor is the most important at local government level and consequently his or her position, responsibilities and the way he or she is elected are appropriately and legally regulated. With the regulation of local elections, the election of the mayor in the Republic of Slovenia, especially his or her direct election and the position he or she occupies in the system of local government bodies was strengthened. It requires the sensitivity of the legal system in regulating the issue, because the law regarding procedural as well as substantial terms in this field is crucial in respecting all the principles and rules of a democratic state and the rule of law. In the article, the authors seek to highlight certain aspects of the problem and propose specific solutions, or at least encourage consideration about them. One of the key issues is the cohab- itation, when at the same time the municipality is ruled by the majority in the council with a different political orientation than the mayor, or even represent an opposite political direction. The directness of the elections does not estab- lish a direct link between the mayor and the municipal council, which means that it does not establish a direct link between the will of the majority in the municipal council and the will expressed by the mayor. In addition, some other issues of appropriate mechanisms to ensure the proper functioning of the mu- nicipality appear as well, such as establishing the system of checks, balances, and restrictions, for example restricting of re-election and the possibility of recalling the mayor. The article considers the recall of the mayor as a useful, but extraordinary pos- sibility of replacing of the mayor, which lost the fundamental confidence of the electorate. Dissatisfied residents of the municipality demanded the resig- nation of the mayor of Maribor at the demonstrations, while the Novo mesto Guardian collected 30,000 signatures for the introduction of a recall, which, as “the Sword of Damocles”, warns the mayors of the pre-election promises they made. Twice, the unsuccessful legal proposal for the introduction of a recall was unsuccessful. The main attention is paid to the creation of a proposal for a constructive non-confidence of the mayor, which is trying to take into account the principles of rationality in the design of the method of recall, and therefore proposes a referendum on the replacement of the mayor, in which the current mayor and challenger are faced. In this way, following the example of the US “recall” and the constructive non-confidence of the Prime Minister under the Constitution of the Republic of Slovenia, the replacement would be carried out with a single vote, thus preventing a longer gaps in time between the recall of the mayor and the election of a new one.
TITLE
Election and Recall of the Mayor

Za ogled celotnega dokumenta je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

  • Vpogled v 7 dokumentov
  • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
  • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window