Navigacija

Letni program športa v Občini Zagorje ob Savi za leto 2019

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 7-222/2019, stran 408 DATUM OBJAVE: 1.2.2019

VELJAVNOST: od 2.2.2019 / UPORABA: od 1.1.2019

RS 7-222/2019

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.1.2019 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 9.7.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 7/19

Časovnica

Na današnji dan, 9.7.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 1.1.2019
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

222. Letni program športa v Občini Zagorje ob Savi za leto 2019

 
 
Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14) in 6. člena Odloka o postopku sofinanciranja letnega programa športa v Občini Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 34/18) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 3. redni seji dne 28. 1. 2019 sprejel
 

L E T N I   P R O G R A M   Š P O R T A
v Občini Zagorje ob Savi za leto 2019

 

1. člen

(vsebina)

 
Občina Zagorje ob Savi (v nadaljevanju: občina) v skladu z razvojnimi načrti, razpoložljivimi sredstvi proračuna ter s kadrovskimi in prostorskimi razmerami v športu z Letnim programom športa v občini Zagorje ob Savi za leto 2019 (v nadaljevanju: LPŠ) določi:
 
-
vrsto in obseg športnih programov in področij, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna,
 
-
višino sredstev občinskega proračuna za športne programe in področja in
 
-
način zagotavljanja sredstev za športne programe in področja.
 

2. člen

(izvajalci LPŠ)

 
Pravico do sofinanciranja športnih programov in področij imajo naslednji izvajalci LPŠ:
 
-
športna društva in športne zveze, ki so registrirani v RS,
 
-
zavodi za šport,
 
-
zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo športne programe določene z LPŠ,
 
-
pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v RS,
 
-
samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v RS,
 
-
ustanove, ki v skladu z zakonom, ki ureja ustanove, delujejo za splošno koristen namen in
 
-
zasebni športni delavci.
 
Izvajalci iz prejšnjega odstavka imajo pravico do sofinanciranja področij športa, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
 
-
imajo sedež v Občini Zagorje ob Savi,
 
-
so na dan objave javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ (v nadaljevanju: JR) najmanj eno leto registrirani v skladu z veljavnimi predpisi, ena od registriranih dejavnosti pa je izvajanje športnih programov,
 
-
izvajajo športne programe in področja skladno z Odlokom in LPŠ, se pravočasno prijavijo na JR ter izpolnjujejo vse razpisne pogoje,
 
-
imajo za prijavljene športne programe in področja:
 
-
zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen kader za opravljanje strokovnega dela v športu,
 
-
izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni viri prihodkov in stroškov izvedbe programov,
 
-
urejeno evidenco članstva (športna društva, zveze) ter evidenco o udeležencih programov.
 
Športna društva in njihove zveze imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju LPŠ.
 

3. člen

(programi in področja športa)

 
V letu 2019 se iz sredstev občinskega proračuna občine sofinancirajo naslednji programi in področja športa:
 
-
ŠPORTNI PROGRAMI:
 
-
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (ŠOM prostočasno):
 
-
celoletni in občasni športni programi za otroke in mladino (do 5, do 15 in do 19 let),
 
-
Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (ŠOM usmerjeni):
 
-
celoletni športni programi otrok (pripravljalni: 6/7, 8/9 in 10/11 let),
 
-
celoletni športni programi otrok (tekmovalni: 12/13 in 14/15 let),
 
-
celoletni športni programi mladine (tekmovalni: 16/17 in 18/19 let).
 
-
dodatni programi kategoriziranih športnikov mladinskega in perspektivnega razreda.
 
-
Kakovostni šport (KŠ):
 
-
uporaba športnih objektov za potrebe kakovostnega športa,
 
-
dodatni programi kategoriziranih športnikov državnega razreda.
 
-
Vrhunski šport (VŠ):
 
-
dodatni programi kategoriziranih športnikov mednarodnega, svetovnega in olimpijskega razreda.
 
-
Šport invalidov (ŠI):
 
-
celoletni športni programi invalidov.
 
-
Športna rekreacija (RE):
 
-
celoletni športnorekreativni programi.
 
-
Šport starejših (ŠSta):
 
-
celoletni športni programi starejših.
 
-
ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI:
 
-
Obratovalni stroški športnih objektov, v/na katerih se izvajajo programi LPŠ,
 
-
Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov in površin, v/na katerih se izvajajo programi LPŠ.
 
-
RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU:
 
-
Izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
 
-
Strokovna in informacijska podpora upravljanju športa.
 
-
ORGANIZIRANOST V ŠPORTU:
 
-
Delovanje športnih društev,
 
-
Delovanje Zavoda za šport.
 
-
ŠPORTNA PROMOCIJA OBČINE:
 
-
Odmevnejši športni dosežki ekip in posameznikov v članski konkurenci.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window