Navigacija

Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 20-900/2019, stran 2481 DATUM OBJAVE: 29.3.2019

VELJAVNOST: od 30.3.2019 / UPORABA: od 30.3.2019

RS 20-900/2019

Verzija 3 / 5

Čistopis se uporablja od 1.1.2021 do 30.9.2021. Status čistopisa na današnji dan, 14.4.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 20/19, 8/20, 85/20

Časovnica

Na današnji dan, 14.4.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.1.2021
    DO 30.9.2021
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

900. Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina

 
 
Na podlagi drugega odstavka 256. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) Agencija za energijo izdaja
 

A K T
o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina)

 
S tem aktom se na podlagi izhodišč ekonomskega reguliranja določajo:
 
-
tarife in tarifni elementi, ki predstavljajo kategorije uporabnikov prenosnega sistema (v nadaljnjem besedilu: uporabnik sistema) glede na značilnost njihove uporabe prenosnega sistema zemeljskega plina (v nadaljnjem besedilu: prenosnega sistema) v določenih največjih razponih teh značilnosti;
 
-
storitve, ki jih lahko operater prenosnega sistema zemeljskega plina (v nadaljnjem besedilu: operater prenosnega sistema) poleg omrežnine zaračunava uporabnikom sistema v okviru izvajanja gospodarske javne službe dejavnost operaterja prenosnega sistema;
 
-
način izračuna omrežnine;
 
-
način zaračunavanja omrežnine in ostalih storitev.
 

2. člen

(pomen izrazov)

 
Izrazi, uporabljeni v tem aktu, imajo enak pomen kot izrazi, opredeljeni v 4. in 159. členu Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15, v nadaljnjem besedilu: EZ-1), poleg tega imajo posamezni izrazi še naslednji pomen:
 
– biometan:
pomeni energetski plin, pridobljen iz biomase ali iz biološko razgradljivih odpadkov, ali lesni plin, ki je prečiščen do kakovosti, enakovredne zemeljskemu plinu;
– izstopna tarifna postavka:
je znesek za uporabo izstopne zmogljivosti na obračunsko enoto (CI);
– izstopna 
zmogljivost:
je za uporabnika sistema v pogodbi o prenosu dogovorjena zakupljena zmogljivost posamezne izstopne točke, ki je podlaga za obračunavanje omrežnine. Izstopna zmogljivost je lahko zagotovljena ali prekinljiva zmogljivost;
– potrdilo o izvoru plina:
je javna listina, ki dokazuje, da je določena količina biometana ali sintetičnega metana obnovljivega izvora proizvedena iz obnovljivih virov energije;
– povezovalna točka:
je fizična ali navidezna točka, ki povezuje sosednja vstopno-izstopna sistema in predstavlja mejno vstopno ali mejno izstopno točko;
– sintetični metan obnovljivega izvora:
pomeni energetski plin, proizveden s pomočjo uporabe električne energije iz obnovljivih virov, ki je po specifikacijah glede kakovosti enakovreden zemeljskemu plinu;
– tarifna postavka za lastno rabo:
je znesek za lastno rabo na obračunsko enoto (CLR);
– tarifna postavka za meritve:
je znesek za meritve na obračunsko enoto (CM);
– vstopna tarifna postavka:
je znesek za uporabo vstopne zmogljivosti na obračunsko enoto (CV);
– vstopna zmogljivost: 
je za uporabnika sistema v pogodbi o prenosu dogovorjena zakupljena zmogljivost posamezne vstopne točke, ki je podlaga za obračunavanje omrežnine. Vstopna zmogljivost je lahko zagotovljena ali prekinljiva zmogljivost.
 

II. STORITVE OPERATERJA PRENOSNEGA SISTEMA

 

3. člen

(storitve dostopa do prenosnega sistema)

 
(1)
Operater prenosnega sistema zaračunava uporabnikom sistema uporabo prenosnega sistema, ki jo uporabniki sistema plačujejo operaterju prenosnega sistema v obliki omrežnine.
 
(2)
Operater prenosnega sistema v okviru omrežnine zagotavlja uporabnikom sistema naslednje storitve:
 
-
dostop do prenosnega sistema na vstopnih točkah;
 
-
dostop do prenosnega sistema na izstopnih točkah;
 
-
lastna raba;
 
-
meritve.
 
(3)
Dostop do prenosnega sistema na vstopnih točkah, dostop do prenosnega sistema na izstopnih točkah ter lastna raba predstavljajo prenosne storitve iz Uredbe Komisije (EU) št. 2017/460 z dne 16. marca 2017 o oblikovanju kodeksa omrežja o usklajenih tarifnih strukturah za plin (UL L št. 72 z dne 17. 3. 2017, str. 29; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2017/460/EU), medtem ko storitve meritev predstavljajo neprenosno storitev.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window