Navigacija

Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 165-4238/2022, stran 13920 DATUM OBJAVE: 29.12.2022

VELJAVNOST: od 30.12.2022 / UPORABA: od 1.1.2023

RS 165-4238/2022

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 1.1.2023 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 23.3.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 165/22, 21/23

Časovnica

Na današnji dan, 23.3.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.1.2023
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

4238. Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije

 
Na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22) in 7. točke I. poglavja Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 15/94, 18/94 – ZRPJZ, 57/95, 19/96, 56/98, 76/98, 39/99 – ZMPUPR, 102/00, 62/01, 43/06 – ZKolP, 60/08, 75/08, 107/11, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17, 80/18, 5/19 – popr., 160/20, 88/21, 181/21 in 136/22) Vlada Republike Slovenije kot stranka na strani delodajalca, ki jo zastopajo Sanja Ajanović Hovnik, ministrica za javno upravo, Klemen Boštjančič, minister za finance, Danijel Bešič Loredan, minister za zdravje, Luka Mesec, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in Zdravniška zbornica Slovenije, ki jo zastopa prof. dr. Bojana Beović
in
Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije, ki ga zastopa Irena Ilešič Čujovič,
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije, ki ga zastopa Slavica Mencingar,
Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije, ki ga zastopa Aleksander Jus,
Sindikati v zdravstvu Slovenije – PERGAM, ki ga zastopa Vladimir Lazić,
SPUKC – Sindikat zdravstva Slovenije, ki ga zastopa Mateja Klep Breskvar,
SINCE07 Sindikat centrov za socialno delo, ki ga zastopa Perica Radonjić,
SVIZ – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture, ki ga zastopa Branimir Štrukelj,
Sindikat finančno računovodskih uslužbencev plačne skupine J, ki ga zastopa Jožefa Frangeš,
kot stranka na strani delojemalcev
skleneta
 

A N E K S
h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije

 

1. člen

(namen sklepanja)

 
Ta aneks se sklepa zaradi sprememb uvrstitev delovnih mest in nazivov v skladu z 2. točko Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 136/22) ter realizacije 2., 3., 4. in 9. člena Sporazuma o razreševanju stavkovnih zavez in o realizaciji Dogovora o nujnih ukrepih na področju plač v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva in nadaljevanju pogajanj.
 

2. člen

(veljavnost za zaposlene pri koncesionarjih)

 
Določbe tega aneksa in Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 15/94, 18/94 – ZRPJZ, 57/95, 19/96, 56/98, 76/98, 39/99 – ZMPUPR, 102/00, 62/01, 43/06 – ZKolP, 60/08, 75/08, 107/11, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17, 80/18, 5/19 – popr., 160/20, 88/21, 181/21 in 136/22) se kot obvezni minimalni standard uporabljajo tudi za delodajalce in pri njih zaposlene delavce, ki izvajajo dejavnost v okviru javne mreže zdravstvene službe ali socialno varstvene dejavnosti.
 

3. člen

(uvrstitve delovnih mest in nazivov plačne podskupine E1)

 
V Aneksu h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 60/08, 106/15, 46/17, 80/18, 181/21 in 136/22; v nadaljnjem besedilu: Aneks) se v prvem odstavku 3. člena tabela »Delovna mesta in nazivi plačne podskupine E1« nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
 
»Tabela Delovna mesta in nazivi plačne podskupine E1, ki se uporablja od 1. januarja 2023 do 31. marca 2023:
 
Zap. št. DM/N Šifra delovnega mesta Delovno mesto Tarifni razred Šifra naziva Naziv Plačni razred brez napr. Plačni razred z napr.
1 E017001 ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE/ZDRAVNIK PO OPRAVLJENEM SEKUNDARIATU VII/2 0 35 45
2 E017042 ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z OSNOVNO LICENCO VII/2 0 37 47
3 E017002 ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE/ZDRAVNIK PO OPRAVLJENEM SEKUNDARIATU PPD 1 VII/2 0 42 52
4 E017043 ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z OSNOVNO LICENCO PPD1 VII/2 0 42 52
5 E017003 ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE/ZDRAVNIK PO OPRAVLJENEM SEKUNDARIATU PPD 2 VII/2 0 40 50
6 E017044 ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z OSNOVNO LICENCO PPD2 VII/2 0 40 50
7 E017004 ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE/ZDRAVNIK PO OPRAVLJENEM SEKUNDARIATU PPD 3 VII/2 0 39 49
8 E017045 ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z OSNOVNO LICENCO PPD3 VII/2 0 39 49
9 E017005 ZDRAVNIK SEKUNDARIJ VII/2 0 31 41
10 E017046 ZDRAVNIK SEKUNDARIJ I VII/2 0 33 43
11 E017047 ZDRAVNIK SEKUNDARIJ II VII/2 0 33 43
12 E017018 ZDRAVNIK/ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO VII/2 0 43 53
13 E017019 ZDRAVNIK/ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD1 VII/2 0 46 56
14 E017020 ZDRAVNIK/ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD2 VII/2 0 46 56
15 E017021 ZDRAVNIK/ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD3 VII/2 0 45 55
16 E017022 ZOBOZDRAVNIK VII/2 0 35 45
17 E017048 ZOBOZDRAVNIK PRIPRAVNIK VII/2 0 31 41
18 E017023 ZOBOZDRAVNIK PPD 1 VII/2 0 42 52
19 E017024 ZOBOZDRAVNIK PPD 2 VII/2 0 40 50
20 E017025 ZOBOZDRAVNIK PPD 3 VII/2 0 39 49
21 E017026 ZDRAVNIK SPECIALIZANT III VII/2 0 40 50
22 E017027 ZDRAVNIK SPECIALIZANT III PPD1 VII/2 0 45 55
23 E017028 ZDRAVNIK SPECIALIZANT III PPD2 VII/2 0 43 53
24 E017029 ZDRAVNIK SPECIALIZANT III PPD3 VII/2 0 42 52
25 E017030 ZDRAVNIK SPECIALIZANT II VII/2 0 42 52
26 E017031 ZDRAVNIK SPECIALIZANT II PPD1 VII/2 0 47 57
27 E017032 ZDRAVNIK SPECIALIZANT II PPD2 VII/2 0 45 55
28 E017033 ZDRAVNIK SPECIALIZANT II PPD3 VII/2 0 44 54
29 E017034 ZDRAVNIK SPECIALIZANT I VII/2 0 43 53
30 E017035 ZDRAVNIK SPECIALIZANT I PPD1 VII/2 0 46 56
31 E017036 ZDRAVNIK SPECIALIZANT I PPD2 VII/2 0 46 56
32 E017037 ZDRAVNIK SPECIALIZANT I PPD3 VII/2 0 45 55
33 E017038 VIŠJI ZDRAVNIK / ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO VII/2 0 46 56
34 E017039 VIŠJI ZDRAVNIK / ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD1 VII/2 0 51 57
35 E017040 VIŠJI ZDRAVNIK / ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD2 VII/2 0 49 57
36 E017041 VIŠJI ZDRAVNIK / ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD3 VII/2 0 48 57
37 E018001 ZDRAVNIK SPECIALIST II VIII 0 41 51
38 E018002 ZDRAVNIK SPECIALIST II PPD 1 VIII 0 46 56
39 E018003 ZDRAVNIK SPECIALIST II PPD 2 VIII 0 44 54
40 E018004 ZDRAVNIK SPECIALIST II PPD 3 VIII 0 43 53
41 E018017 ZDRAVNIK SVETOVALEC VIII 1 ZDRAVNIK SVETOVALEC VIŠJI SVETNIK 53 57
42 E018017 ZDRAVNIK SVETOVALEC VIII 2 ZDRAVNIK SVETOVALEC SVETNIK 49 54
43 E018017 ZDRAVNIK SVETOVALEC VIII 3 ZDRAVNIK SVETOVALEC PRIMARIJ 47 52
44 E018018 ZDRAVNIK SPECIALIST VIII 0 47 57
45 E018019 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1 VIII 0 50 57
46 E018020 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD2 VIII 0 48 57
47 E018021 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 VIII 0 47 57
48 E018022 VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST VIII 0 50 57
49 E018023 VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1 VIII 0 55 57
50 E018024 VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD2 VIII 0 53 57
51 E018025 VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 VIII 0 52 57
 
Tabela: Delovna mesta in nazivi plačne podskupine E1, ki se uporablja od 1. aprila 2023:
 
Zap. št. DM/N
Šifra delovnega mesta
Delovno mesto
Tarifni razred
Šifra naziva
Naziv
PR brez napr.
PR z napr.
1
E017001 
ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE/ZDRAVNIK PO OPRAVLJENEM SEKUNDARIATU
VII/2
0
36
46
2
E017042
ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z OSNOVNO LICENCO
VII/2
0
41
51
3
E017002
ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE/ZDRAVNIK PO OPRAVLJENEM SEKUNDARIATU PPD 1
VII/2
0
45
55
4
E017043
ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z OSNOVNO LICENCO PPD1
VII/2
0
46
56
5
E017003
ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE/ZDRAVNIK PO OPRAVLJENEM SEKUNDARIATU PPD 2
VII/2
0
43
53
6
E017044
ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z OSNOVNO LICENCO PPD2
VII/2
0
44
54
7
E017004
ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE/ZDRAVNIK PO OPRAVLJENEM SEKUNDARIATU PPD 3
VII/2
0
42
52
8
E017045
ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z OSNOVNO LICENCO PPD3
VII/2
0
43
53
9
E017005
ZDRAVNIK SEKUNDARIJ
VII/2
0
32
42
10
E017046
ZDRAVNIK SEKUNDARIJ I
VII/2
0
35
45
11
E017047
ZDRAVNIK SEKUNDARIJ II
VII/2
0
41
51
12
E017018
ZDRAVNIK/ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO
VII/2
0
46
56
13
E017019
ZDRAVNIK/ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD1
VII/2
0
51
61
14
E017020
ZDRAVNIK/ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD2
VII/2
0
49
59
15
E017021
ZDRAVNIK/ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD3
VII/2
0
48
58
16
E017022
ZOBOZDRAVNIK
VII/2
0
36
46
17
E017048
ZOBOZDRAVNIK PRIPRAVNIK
VII/2
0
35
45
18
E017023
ZOBOZDRAVNIK PPD 1
VII/2
0
45
55
19
E017024
ZOBOZDRAVNIK PPD 2
VII/2
0
43
53
20
E017025
ZOBOZDRAVNIK PPD 3
VII/2
0
42
52
21
E017026
ZDRAVNIK SPECIALIZANT III
VII/2
0
43
53
22
E017027
ZDRAVNIK SPECIALIZANT III PPD1
VII/2
0
48
58
23
E017028
ZDRAVNIK SPECIALIZANT III PPD2
VII/2
0
46
56
24
E017029
ZDRAVNIK SPECIALIZANT III PPD3
VII/2
0
45
55
25
E017030
ZDRAVNIK SPECIALIZANT II
VII/2
0
45
55
26
E017031
ZDRAVNIK SPECIALIZANT II PPD1
VII/2
0
50
60
27
E017032
ZDRAVNIK SPECIALIZANT II PPD2
VII/2
0
48
58
28
E017033
ZDRAVNIK SPECIALIZANT II PPD3
VII/2
0
47
57
29
E017034
ZDRAVNIK SPECIALIZANT I
VII/2
0
46
56
30
E017035
ZDRAVNIK SPECIALIZANT I PPD1
VII/2
0
51
61
31
E017036
ZDRAVNIK SPECIALIZANT I PPD2
VII/2
0
49
59
32
E017037
ZDRAVNIK SPECIALIZANT I PPD3
VII/2
0
48
58
33
E017038
VIŠJI ZDRAVNIK / ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO
VII/2
0
48
58
34
E017039
VIŠJI ZDRAVNIK / ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD1
VII/2
0
53
63
35
E017040
VIŠJI ZDRAVNIK / ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD2
VII/2
0
51
61
36
E017041
VIŠJI ZDRAVNIK / ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD3
VII/2
0
50
60
37
E018001 
ZDRAVNIK SPECIALIST II
VIII
0
42
52
38
E018002
ZDRAVNIK SPECIALIST II PPD 1
VIII
0
47
57
39
E018003
ZDRAVNIK SPECIALIST II PPD 2
VIII
0
45
55
40
E018004
ZDRAVNIK SPECIALIST II PPD 3
VIII
0
44
54
41
E018017
ZDRAVNIK SVETOVALEC
VIII
1
ZDRAVNIK SVETOVALEC VIŠJI SVETNIK
55
60
42
E018017
ZDRAVNIK SVETOVALEC
VIII
2
ZDRAVNIK SVETOVALEC SVETNIK
51
56
43
E018017
ZDRAVNIK SVETOVALEC
VIII
3
ZDRAVNIK SVETOVALEC PRIMARIJ
49
54
44
E018018
ZDRAVNIK SPECIALIST
VIII
0
50
60
45
E018019
ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1
VIII
0
55
65
46
E018020
ZDRAVNIK SPECIALIST PPD2
VIII
0
53
63
47
E018021
ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3
VIII
0
52
62
48
E018022
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST
VIII
0
52
62
49
E018023
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1
VIII
0
57
66
50
E018024
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD2
VIII
0
55
65
51
E018025
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3
VIII
0
54
64
 
«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window