Navigacija

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Plavški travnik II - Vrbje

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 108-4912/2009, stran 14839 DATUM OBJAVE: 28.12.2009

VELJAVNOST: od 5.1.2010 / UPORABA: od 5.1.2010

RS 108-4912/2009

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 5.1.2010 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 21.10.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 108/09

Časovnica

Na današnji dan, 21.10.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 5.1.2010
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

4912. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Plavški travnik II - Vrbje

 
 
Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06 in 102/07) je Občinski svet Občine Jesenice na 33. redni seji dne 17. 12. 2009 sprejel
 

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Plavški travnik II - Vrbje

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(podlaga za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta)

 
(1)
S tem Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Plavški travnik II - Vrbje, ob upoštevanju Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Jesenice za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Jesenice za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Jesenice, ki se nanašajo na urbanistično zasnovo za mesto Jesenice (Uradni list RS, št. 99/04), Občinski svet Občine Jesenice sprejme Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Plavški travnik II - Vrbje (v nadaljevanju: OPPN), ki ga je pod številko 3505-7/2007 izdelal Atelje Prizma d.o.o., Jesenice.
 
(2)
S sprejetjem odloka o OPPN Plavški travnik II - Vrbje, se ukine Odlok o sprejetju zazidalnega načrta Plavški travnik II - Vrbje (ureditvena območja J4/P1, J4/P3 in J4/P4 ter J4/T2), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 40/92.
 

2. člen

(vsebina OPPN)

 
(1)
OPPN določa prostorsko ureditev območja, pogoje za gradnjo novih objektov, pogoje za urbanistično, krajinsko in arhitekturno oblikovanje, zasnovo vodnogospodarskih ureditev, zasnovo projektnih rešitev prometne, energetske, teleprenosne, vodovodne, kanalizacijske in druge komunalne infrastrukture, rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanje narave in kulturne dediščine ter trajnostne rabe naravnih dobrin, etapnost izvedbe, obveznosti investitorjev in izvajalcev, tolerance ter nadzor nad izvajanjem tega odloka.
 
(2)
Sestavine iz prejšnjega odstavka so določene v odloku in grafično prikazane v OPPN.
 

II. UREDITVENO OBMOČJE

 

3. člen

(obseg območja, ki se ureja z OPPN)

 
(1)
Ureditvena območja, ki jih ureja OPPN, obsegajo parcele oziroma dele parcel, na katerih se izvedejo trajni objekti (območje objektov in naprav) in parcele oziroma dele parcel, ki so potrebni za izvedbo OPPN (območja izgradnje in prestavitve komunalne in energetske infrastrukture ter omrežja zvez).
 
(2)
Območje OPPN je v prostorskih sestavinah dolgoročnega plana sestavljeno iz štirih nepovezanih delov, in sicer:
 
(3)
Prvi del predstavljajo ureditvene enote J1/M1, J2/P2/1, J2/P2/2, ki si sledijo od zahoda proti vzhodu in so na severu omejene z državno cesto in železnico (Jesenice–Beljak), na zahodu mejijo na cestni priključek na avtocesto, na jugu jih omejuje reka Sava in na vzhodu Jesenica.
 
(4)
Drugi del predstavlja območje vzhodno od Jesenice oziroma ureditveno enoto J2/P2/3, ki ga na zahodu omejuje Jesenica in na jugu reka Sava, na vzhodu poteka v cmeri SV JZ–SV od reke Save do železnice med stavbama Log Ivana Krivca 17 in 20 in meji z območjema T3/2 in J2/O2. Na severu ga omejuje železnica.
 
(5)
Tretji del predstavlja ureditvena enota J1/T1/1, ki ga na severu omejuje reka Sava, na ostalih treh straneh pa območje avtoceste in priključkov na avtocesto.
 
(6)
Četrti del predstavlja ureditvena enota J1/T1/2, ki ga na severu omejuje reka Sava, na zahodnem in južnem delu območje avtoceste in na vzhodu območje kmetijskih zemljišč.
 
(7)
Parcele, ki so bile zajete v programsko zasnovo, zazidalni načrt in so obravnavane z OPPN, so iste ob tem, da je katastrski načrt usklajen z današnjim stanjem glede na spremembe v njem.
 
(8)
Meje ureditvenih območij se niso spreminjale in so določene enako kot v veljavnem dolgoročnem planu, prikazane pa so v grafičnih prilogah OPPN.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window