Pravilnik o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške za izvedbo programa dvojezične osnovne šole in osnovne šole z italijanskim učnim jezikom

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 41-2080/2017, stran 5929 DATUM OBJAVE: 28.7.2017

RS 41-2080/2017

 
 

2080. Pravilnik o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške za izvedbo programa dvojezične osnovne šole in osnovne šole z italijanskim učnim jezikom

 
 
Na podlagi prvega odstavka 84. člena in za izvrševanje četrtega odstavka 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) ter na podlagi 24. člena Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 35/01 in 102/07 – ZOsn-H) ob soglasju Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti – Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség in Obalne samoupravne skupnosti italijanske narodnosti – Comunita Autogestita Costiera della Nazionalita Italiana izdaja ministrica za izobraževanje, znanost in šport
 

P R A V I L N I K
o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške za izvedbo programa dvojezične osnovne šole in osnovne šole z italijanskim učnim jezikom

 

I. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(vsebina pravilnika)

 
Ta pravilnik določa merila in metodologijo za vrednotenje materialnih stroškov za izvedbo programa dvojezičnih osnovnih šol in osnovnih šol z italijanskim učnim jezikom ter dvojezičnih osnovnih šol s prilagojenim programom in osnovnih šol s prilagojenim programom z italijanskim učnim jezikom (v nadaljnjem besedilu: šole), ki se financirajo iz sredstev državnega proračuna, in sicer za nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, nabavo učil in učnih pripomočkov, opredeljenih kot drobni inventar, potrošni material za pripravo in izvedbo pouka ter stroške obveznih ekskurzij (v nadaljnjem besedilu: programsko odvisni stroški).
 

II. VREDNOTENJE MATERIALNIH STROŠKOV

 

2. člen

(kriteriji in merila)

 
(1)
Materialni stroški se vrednotijo po naslednjih kriterijih: oddelki, skupine oziroma učenci.
 
(2)
Merilo za vrednotenje materialnih stroškov je število točk posameznega kriterija.
 

3. člen

(točkovanje programsko odvisnih stroškov)

 
Za posamezni program oziroma dejavnost se določi naslednje število točk:
 
1.
izvedba programa osnovne šole:
 
-
269 točk na oddelek;
 
-
8,5 točk na učenca;
 
2.
vzgojno-izobraževalno delo v bolnišničnih oddelkih:
 
-
117 točk na oddelek;
 
3.
izvedba prilagojenega programa osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom:
 
-
296 točk na oddelek;
 
-
8,9 točk na učenca;
 
4.
vzgojna skupina v domu za učence:
 
-
691 točk na vzgojno skupino za programsko odvisne in fiksne stroške;
 
5.
izvedba posebnega programa vzgoje in izobraževanja:
 
-
391 točk na oddelek
 
-
8,9 točk na učenca;
 
6.
mobilna služba:
 
-
164 točk na oddelek.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window