Navigacija

Zakon o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa (ZDPIDŠ)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 34-1840/2017, stran 5043 DATUM OBJAVE: 4.7.2017

VELJAVNOST: od 19.7.2017 / UPORABA: od 19.10.2017

RS 34-1840/2017

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 4.8.2021 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 21.9.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 34/17, 119/21

Časovnica

Na današnji dan, 21.9.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 4.8.2021
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1840. Zakon o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa (ZDPIDŠ)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa (ZDPIDŠ)

 
Razglašam Zakon o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa (ZDPIDŠ), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 22. junija 2017.
 
Št. 003-02-6/2017-10
 
Ljubljana, dne 30. junija 2017
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O DODATKU K POKOJNINI ZA DELO IN IZJEMNE DOSEŽKE NA PODROČJU ŠPORTA (ZDPIDŠ)

 

1. člen

(vsebina zakona)

 
S tem zakonom se ureja priznavanje pravice do dodatka k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa (v nadaljnjem besedilu: dodatek) ter določajo pogoji in postopek za njegovo priznanje in izplačilo.
 

2. člen

(upravičenec)

 
Upravičenec ali upravičenka do dodatka je državljan ali državljanka Republike Slovenije, ki je z delom in izjemnimi dosežki na področju športa (v nadaljnjem besedilu: izjemni dosežki) trajno prispeval k razvoju družbe in ugledu Republike Slovenije, in je uživalec pokojnine po splošnih predpisih, ali je uživalec pokojnine iz tujine, če je z državo, iz katere prejema pokojnino, sklenjena mednarodna pogodba ali če ta država priznava pravico do izplačevanja pokojnine v tujino državljanom Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: upravičenec).
 

3. člen

(kriteriji za pridobitev pravice do dodatka)

 
(1)
Pravico do dodatka pridobi upravičenec, ki je z izjemnimi dosežki na področju športa trajno prispeval k razvoju družbe in ugledu Republike Slovenije, tako da je:
 
-
vrhunski športnik, ki je dobitnik olimpijske ali paraolimpijske medalje, medalje z olimpijade gluhih, medalje s šahovske olimpijade,
 
-
vrhunski športnik, ki je dobitnik medalje v članski konkurenci s svetovnih prvenstev v olimpijskih ali paraolimpijskih kolektivnih ali individualnih športnih panogah ali medalje s svetovnih prvenstev gluhih,
 
-
kot športnik dobitnik Bloudkove nagrade za življenjsko delo ali vrhunski mednarodni športni dosežek.
 
(2)
Ne glede na prejšnji odstavek tega člena do pravice do dodatka niso upravičene osebe, ki jih je pristojna nacionalna panožna (ali mednarodna) športna zveza kaznovala v skladu z Zakonom o ratifikaciji Mednarodne konvencije proti uporabi nedovoljenih snovi v športu (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 15/07) s prepovedjo tekmovanj za dve leti ali več, če je bila uporaba nedovoljenih snovi v športu storjena naklepno.
 
(3)
Ne glede na prvi odstavek tega člena do pravice do dodatka niso upravičene osebe, ki so bile pravnomočno obsojene na nepogojno kazen zapora za naklepna kazniva dejanja, ki je daljša od šestih mesecev, pa jim obsodba še ni bila izbrisana.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window