Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1C)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 85-4552/2010, stran 12917 DATUM OBJAVE: 29.10.2010

VELJAVNOST: od 1.1.2011 / UPORABA: od 1.1.2011

RS 85-4552/2010

Verzija 4 / 4

Čistopis se uporablja od 5.3.2022 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 17.5.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 85/10, 86/14 - ZDDV-1H, 77/18 - ZDDV-1J, 29/22 - ZUOPDCE

Časovnica

Na današnji dan, 17.5.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 5.3.2022
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

4552. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1C)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1C)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na 21. seji 19. oktobra 2010.
 
Št. 003-02-9/2010-4
 
Ljubljana, dne 27. oktobra 2010
 
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DAVKU NA DODANO VREDNOST (ZDDV-1C)

 

1. člen

 
V Zakonu o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 10/10 – uradno prečiščeno besedilo) se v prvem odstavku 1. člena v prvi alineji besedilo »zadnjič spremenjena z Direktivo Sveta 2009/69/ES z dne 25. junija 2009 o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost glede davčne utaje, povezane z uvozom (UL L št. 175 z dne 4. 7. 2009, str. 12)« nadomesti z besedilom »zadnjič spremenjene z Direktivo Sveta 2010/23/EU z dne 16. marca 2010 o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost v zvezi z neobvezno in začasno uporabo mehanizma obrnjene davčne obveznosti za opravljanje nekaterih storitev, dovzetnih za goljufije (UL L št. 72 z dne 20. 3. 2010, str. 1)«.
 
V drugem odstavku se druga in tretja alineja spremenita tako, da se glasita:
 
»–
»ozemlje države članice«, »država članica« in »Unija« je ozemlje držav članic in ozemlje Unije, ki je kot tako definirano v predpisih Evropske unije,
 
-
»tretja država« je katerokoli drugo ozemlje, razen ozemlje Slovenije in ozemlja drugih držav članic oziroma Unije,«.
 

2. člen

 
V prvem odstavku 3. člena, drugem in tretjem odstavku 4. člena, tretjem odstavku 5. člena, naslovu 2. podpoglavja III. poglavja, prvem in drugem odstavku 11. člena, naslovu in besedilu 12. člena, 13. členu, 18. členu, tretjem odstavku 20. člena, prvem do četrtem odstavku 21. člena, naslovu 2. podpoglavja IV. poglavja, naslovu in besedilu 23. člena, drugem, tretjem, četrtem in šestem odstavku 28. člena, 30. členu, prvem do četrtem odstavku 30.a člena, naslovu in besedilu 30.c člena, naslovu in besedilu 30.d člena, prvem in drugem odstavku 30.e člena, prvem do tretjem odstavku 31. člena, naslovu in besedilu 34. člena, drugem in tretjem odstavku 35. člena, naslovu in besedilu 37. člena, prvem in drugem odstavku 38. člena, četrtem odstavku 39. člena, drugem in tretjem odstavku 40. člena, naslovu 3. podpoglavja VIII. poglavja, 46. členu, prvem odstavku 47. člena, naslovu in besedilu 48. člena, prvem odstavku 49. člena, prvem odstavku 50. člena, prvem odstavku 52. člena, prvem odstavku 55. člena, tretjem odstavku 58. člena, naslovu in besedilu 60. člena, drugem odstavku 61. člena, prvem, drugem in petem odstavku 63. člena, prvem odstavku 64. člena, prvem odstavku 67. člena, prvem odstavku 74.i člena, prvem in drugem odstavku 75. člena, prvem odstavku 76. člena, tretjem in četrtem odstavku 77. člena, tretjem odstavku 78. člena, prvem odstavku 79. člena, drugem odstavku 87. člena, tretjem in četrtem odstavku 88. člena, drugem odstavku 89. člena, prvem odstavku 90. člena, prvem odstavku 91. člena, prvem do sedmem odstavku 93. člena, prvem in drugem odstavku 99. člena, 103. členu, 119. členu, prvem in drugem odstavku 121. člena, naslovu 6. podpoglavja XI. poglavja, 123. členu, drugem odstavku 124. člena, drugem odstavku 125. člena, prvem odstavku 132. člena in prvem odstavku 141. člena se beseda »Skupnost« v različnih sklonih nadomesti z besedo »Unija« v ustreznem sklonu.
 

3. člen

 
V prvem odstavku 3. člena se v 2.a) točki beseda »osmega« nadomesti z besedo »desetega«.
 
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
 
»(4)
Za namene 2.c) točke prvega odstavka tega člena se za »trošarinske izdelke« štejejo energenti, alkohol in alkoholne pijače ter tobačni izdelki, kot so določeni z veljavno zakonodajo Unije, ne pa tudi plin, dobavljen po sistemu za zemeljski plin, vzpostavljenem na ozemlju Unije, ali po kateremkoli omrežju, povezanim s takim sistemom.«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window