Navigacija

Uredba o izvajanju Sklepa o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 62-2677/2014, stran 7080 DATUM OBJAVE: 14.8.2014

RS 62-2677/2014

 
 

2677. Uredba o izvajanju Sklepa o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite

 
 
Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13 in 47/13 – ZDU-1G) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o izvajanju Sklepa o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite

 

I. SPLOŠNI DOLOČBI

 

1. člen

(vsebina)

 
(1)
S to uredbo se za izvajanje nalog iz točke a 6. člena Sklepa št. 1313/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 924) določajo:
 
-
vrste ocen tveganj za nesreče,
 
-
pristojni organi za izdelavo ocen tveganj za nesreče in njihove naloge,
 
-
vsebina in izdelava ocen tveganja za posamezne nesreče,
 
-
vsebina Državne ocene tveganj za nesreče,
 
-
način sprejetja in javnost ocen tveganj za nesreče,
 
-
način dopolnjevanja in spreminjanja ocen tveganj za nesreče.
 
(2)
Ta uredba se uporablja tudi za izdelavo ocen tveganja za posamezne nesreče na lokalni ravni, če se samoupravna lokalna skupnost odloči, da jih izdela.
 

2. člen

(vrste ocen tveganj za nesreče)

 
Vrste ocen tveganj za nesreče so:
 
-
ocene tveganja za posamezne nesreče na lokalni ravni,
 
-
ocene tveganja za posamezne nesreče za celotno območje države oziroma za posamezna območja države (v nadaljnjem besedilu: ocene tveganja za posamezne nesreče),
 
-
državna ocena tveganj za nesreče kot skupna ocena tveganj za nesreče, ki za državo predstavljajo ugotovljena tveganja.
 

II. PRISTOJNI ORGANI ZA IZDELAVO OCEN TVEGANJ ZA NESREČE IN NJIHOVE NALOGE

 

3. člen

(nosilci)

 
(1)
Pristojni organi za izdelavo ocen tveganja za posamezne nesreče so ministrstva, lahko pa tudi samoupravne lokalne skupnosti (v nadaljnjem besedilu: nosilci). Nosilci so odgovorni za ustreznost in usklajenost vsebin iz svojih pristojnosti ter za koordinacijo izdelave ocen tveganja za posamezne nesreče.
 
(2)
Ocene tveganja za posamezne nesreče in nosilci so določeni v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
 
(3)
Nosilci za izvajanje nalog po tej uredbi zagotovijo potrebne kadrovske in finančne vire.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window