Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-D)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 50-2077/2014, stran 5554 DATUM OBJAVE: 4.7.2014

VELJAVNOST: od 19.7.2014 / UPORABA: od 19.7.2014

RS 50-2077/2014

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 11.10.2014 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 2.12.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 50/14, 72/14 - odl. US

Časovnica

Na današnji dan, 2.12.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 11.10.2014
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2077. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-D)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-D)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 20. junija 2014.
 
Št. 003-02-6/2014-17
 
Ljubljana, dne 30. junija 2014
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA (ZDIJZ-D)

 

1. člen

 
V Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2 in 23/14) se v petem odstavku 6.a člena za besedilom »in ki so bili iz takšne banke preneseni na DUTB« doda besedilo »ali jih je banka, na dan prenosa kreditov neplačnikov kot tveganih postavk na DUTB, vodila kot kredite neplačnikov iz šestega odstavka tega člena«.
 
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
 
»(7) Dostop do informacij javnega značaja iz petega odstavka tega člena v zvezi s krediti, ki so bili preneseni na DUTB, zagotavlja DUTB. V zvezi s krediti neplačnikov, ki niso bili preneseni na DUTB, zagotavlja dostop do informacij javnega značaja iz prve, druge in tretje alineje petega odstavka tega člena banka.«.
 

2. člen

 
V 10.a členu se doda nov trinajsti odstavek, ki se glasi:
 
»(13) Banka iz tretjega odstavka 1.a člena tega zakona informacije javnega značaja iz prve, druge in tretje alineje petega odstavka 6.a člena tega zakona posreduje v svetovni splet, preko svojih spletnih strani, v roku treh mesecev od prenosa kreditov neplačnikov na DUTB, na način, ki ga določi Banka Slovenije v skladu z desetim odstavkom tega člena.«.
 

3. člen

 
V 39. členu se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
 
»(8) Z globo 800 eurov se kaznuje odgovorna oseba banke iz tretjega odstavka 1.a člena tega zakona, ki ne posreduje v svetovni splet, preko svojih spletnih strani, informacij javnega značaja v skladu s trinajstim odstavkom 10.a člena tega zakona.«.
 

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window