Navigacija

Odredba o razvrstitvi nekaterih otroških igrišč v Mestni občini Celje v prvo stopnjo obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 11-386/2019, stran 811 DATUM OBJAVE: 22.2.2019

VELJAVNOST: od 23.2.2019 / UPORABA: od 23.2.2019

RS 11-386/2019

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 23.2.2019 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 3.12.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 11/19

Časovnica

Na današnji dan, 3.12.2020 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 23.2.2019
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

386. Odredba o razvrstitvi nekaterih otroških igrišč v Mestni občini Celje v prvo stopnjo obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi

 
 
Na podlagi tretjega odstavka 23. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE) in v zvezi s 4. členom Uredbe o merilih za ugotavljanje stopnje obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi (Uradni list RS, št. 7/19) minister za okolje izdaja
 

O D R E D B O
o razvrstitvi nekaterih otroških igrišč v Mestni občini Celje v prvo stopnjo obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi

 

1. člen

 
S to odredbo se nekatera otroška igrišča v Mestni občini Celje razvrščajo v prvo stopnjo obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi.
 

2. člen

 
Izraza, uporabljena v tej odredbi, pomenita:
 
1.
nevarna snov je nevarna snov iz predpisa, ki ureja mejne, opozorilne in kritične imisijske vrednosti nevarnih snovi v tleh;
 
2.
opozorilna vrednost je opozorilna vrednost nevarne snovi v tleh, določena v predpisu, ki ureja mejne, opozorilne in kritične imisijske vrednosti nevarnih snovi v tleh.
 

3. člen

 
Otroška igrišča, določena v Prilogi, ki je sestavni del te odredbe, se na podlagi izsledkov Raziskave onesnaženosti tal Slovenije, ki je dostopna na spletni strani Agencije Republike Slovenije za okolje, in na podlagi primerljivih sistematičnih raziskav kakovosti tal na nekaterih otroških igriščih v Mestni občini Celje, ki jih je zagotovila Mestna občina Celje in so dostopne na spletni strani ministrstva, pristojnega za okolje, in iz katerih izhaja, da so vrednosti arzena, svinca, kadmija in cinka v tleh teh otroških igrišč enake ali večje od opozorilnih vrednosti za te nevarne snovi, razvrstijo v prvo stopnjo obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window