Navigacija

Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 61-2913/2017, stran 8217 DATUM OBJAVE: 2.11.2017

VELJAVNOST: od 17.11.2017 / UPORABA: od 1.6.2018

RS 61-2913/2017

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 19.10.2022 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 31.3.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 61/17, 133/22 - odl. US

Časovnica

Na današnji dan, 31.3.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 19.10.2022
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2913. Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID)

 
Razglašam Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 24. oktobra 2017.
 
Št. 003-02-9/2017-24
 
Ljubljana, dne 1. novembra 2017
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O ARHITEKTURNI IN INŽENIRSKI DEJAVNOSTI (ZAID)

 

Prvo poglavje SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina zakona)

 
(1)
Ta zakon določa pogoje za opravljanje poklicnih nalog in zaščito nazivov pooblaščeni arhitekt ali pooblaščena arhitektka (v nadaljnjem besedilu: pooblaščeni arhitekt), pooblaščeni inženir ali pooblaščena inženirka (v nadaljnjem besedilu: pooblaščeni inženir), pooblaščeni krajinski arhitekt ali pooblaščena krajinska arhitektka (v nadaljnjem besedilu: pooblaščeni krajinski arhitekt) in pooblaščeni prostorski načrtovalec ali pooblaščena prostorska načrtovalka (v nadaljnjem besedilu: pooblaščeni prostorski načrtovalec) (v nadaljnjem besedilu: pooblaščeni arhitekti in inženirji), pogoje za opravljanje arhitekturne in inženirske dejavnosti ter organizacijo, naloge, cilje in delovno področje ZAPS in IZS.
 
(2)
S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2006/123/ES z dne 12. decembra 2006 o storitvah na notranjem trgu (UL L, št. 376 z dne 27. 12. 2006, stran 36).
 

2. člen

(izrazi in kratice)

 
(1)
V tem zakonu uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
 
1.
gospodarski subjekt je gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik in druga pravna in fizična oseba, ki je vpisana v Poslovni register Slovenije in opravlja pridobitno dejavnost,
 
2.
zbornica je Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije oziroma Inženirska zbornica Slovenije.
 
(2)
V tem zakonu uporabljene kratice pomenijo:
 
-
ZAPS: Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije;
 
-
IZS: Inženirska zbornica Slovenije.
 

Drugo poglavje ZAŠČITA POKLICNIH NAZIVOV, POKLICNE NALOGE IN NAČIN OPRAVLJANJA POKLICNIH NALOG POOBLAŠČENIH ARHITEKTOV IN INŽENIRJEV

 

3. člen

(zaščita poklicnega naziva)

 
(1)
Poklicni naziv »pooblaščeni arhitekt«, »pooblaščeni krajinski arhitekt« in »pooblaščeni prostorski načrtovalec« v katerikoli besedni zvezi lahko uporablja le oseba, ki je vpisana v imenik pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih krajinskih arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev pri ZAPS (v nadaljnjem besedilu: imenik pooblaščenih arhitektov), poklicni naziv »pooblaščeni inženir« pa le oseba, ki je vpisana v imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS (v nadaljnjem besedilu: imenik pooblaščenih inženirjev).
 
(2)
Za poklicne nazive iz prejšnjega odstavka se uporabljajo okrajšave in sicer za poklicni naziv:
 
-
pooblaščeni arhitekt: PA,
 
-
pooblaščeni inženir: PI,
 
-
pooblaščeni krajinski arhitekt: PKA,
 
-
pooblaščeni prostorski načrtovalec: PPN.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window