Navigacija

Zakon o poroštvu Republike Slovenije v Evropskem instrumentu za začasno podporo za ublažitev tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah (SURE) po izbruhu COVID-19 (ZPEIPUTB)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 80-1191/2020, stran 2821 DATUM OBJAVE: 30.5.2020

VELJAVNOST: od 31.5.2020 / UPORABA: od 31.5.2020

RS 80-1191/2020

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 31.5.2020 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 3.3.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 80/20

Časovnica

Na današnji dan, 3.3.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 31.5.2020
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1191. Zakon o poroštvu Republike Slovenije v Evropskem instrumentu za začasno podporo za ublažitev tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah (SURE) po izbruhu COVID-19 (ZPEIPUTB)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o poroštvu Republike Slovenije v Evropskem instrumentu za začasno podporo za ublažitev tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah (SURE) po izbruhu COVID-19 (ZPEIPUTB)

 
Razglašam Zakon o poroštvu Republike Slovenije v Evropskem instrumentu za začasno podporo za ublažitev tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah (SURE) po izbruhu COVID-19 (ZPEIPUTB), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 29. maja 2020.
 
Št. 003-02-3/2020-27
 
Ljubljana, dne 30. maja 2020
 
Borut Pahor predsednik Republike Slovenije 
 

Z A K O N
O POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE V EVROPSKEM INSTRUMENTU ZA ZAČASNO PODPORO ZA UBLAŽITEV TVEGANJ ZA BREZPOSELNOST V IZREDNIH RAZMERAH (SURE) PO IZBRUHU COVID-19 (ZPEIPUTB)

 

1. člen

(vsebina zakona)

 
S tem zakonom se ureja poroštvo Republike Slovenije za obveznosti držav članic Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: države članice) iz:
 
a)
posojilnih pogodb, ki jih sklenejo z Evropsko komisijo v okviru Evropskega instrumenta za začasno podporo za ublažitev tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah (SURE) po izbruhu COVID-19 za namen financiranja ukrepov v zvezi s skrajšanjem delovnega časa s ciljem ohranjanja delovnih mest in dejavnosti samozaposlenih ter zmanjševanja nezaposlenosti in izpada dohodka samozaposlenih in pomožnih ukrepov v zvezi z zagotavljanjem varnosti in zdravja delavcev ter samozaposlenih in
 
b)
poroštvenih pogodb, ki jih sklenejo z Evropsko komisijo za zavarovanje obveznosti drugih držav članic iz posojilnih pogodb iz prejšnje točke.
 

2. člen

(značilnosti poroštva Republike Slovenije)

 
(1)
Republika Slovenija daje Evropski komisiji po tem zakonu nepreklicno in brezpogojno poroštvo na prvi poziv za obveznosti držav članic iz naslova posojilnih in poroštvenih pogodb do skupne višine 88.126.500 eurov glavnic s pripadajočimi obrestmi in drugimi stroški. Republika Slovenija odgovarja za posamezne obveznosti držav članic v sorazmernem delu glede na njen relativni delež v skupnem bruto nacionalnem dohodku Evropske unije.
 
(2)
Posojilna pogodba po tem zakonu je izključno tista posojilna pogodba, ki jo na podlagi Uredbe Sveta (EU) 2020/672 z dne 19. maja 2020 o vzpostavitvi evropskega instrumenta za začasno podporo za ublažitev tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah (SURE) po izbruhu COVID-19 (UL L št. 159 z dne 20. 5. 2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: uredba) skleneta Evropska komisija kot posojilodajalka in država članica kot posojilojemalka. Poroštvena pogodba po tem zakonu je izključno tista poroštvena pogodba, ki jo na podlagi uredbe skleneta Evropska komisija kot posojilodajalka in država članica kot porok.
 
(3)
Poroštvo Republike Slovenije po tem zakonu velja tudi za refinanciranje, obnavljanje ali prestrukturiranje obveznosti iz posojilnih pogodb, sklenjenih v skladu s prejšnjim odstavkom.
 
(4)
Poroštvo Republike Slovenije po tem zakonu začne veljati z uveljavitvijo poroštvene pogodbe med Republiko Slovenijo in Evropsko komisijo, ki jo v imenu in za račun Republike Slovenije sklene minister, pristojen za finance, ali oseba, ki jo za to pooblasti Vlada Republike Slovenije.
 

3. člen

(zahteva za izpolnitev poroštvene obveznosti)

 
(1)
Evropska komisija lahko od Republike Slovenije zahteva izpolnitev njenega sorazmernega dela poroštvene obveznosti potem, ko država članica ni v celoti in v roku izpolnila svoje obveznosti iz posojilne pogodbe ali potem, ko je na podlagi obvestila države članice ali dogodka neplačila ugotovila, da država članica ne bo ali ne bo mogla v celoti in v roku izpolniti svoje obveznosti iz posojilne pogodbe.
 
(2)
Evropska komisija pred zahtevo za izpolnitev sorazmernega dela poroštvene obveznosti Republike Slovenije v skladu z uredbo prouči možnost poravnave obveznosti države članice iz sredstev proračuna Evropske unije in o tem obvesti Republiko Slovenijo.
 
(3)
Če druga država članica kot porok delno ali v celoti ne izpolni svojega sorazmernega dela poroštvene obveznosti, lahko Evropska komisija od Republike Slovenije dodatno zahteva izpolnitev poroštvene obveznosti v sorazmernem deležu iz prvega odstavka 2. člena tega zakona, prilagojenem tako, da se ne upošteva delež te države članice.
 
(4)
Skupni znesek vseh zahtev in dodatnih zahtev Evropske komisije iz prvega in tretjega odstavka tega člena ne sme presegati zneska iz prvega odstavka 2. člena tega zakona.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window