Pravilnik o tehničnih zahtevah za obratovanje vročevodnih in parnih kotlov

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 46-2329/2018, stran 7501 DATUM OBJAVE: 6.7.2018

VELJAVNOST: od 7.7.2018 / UPORABA: od 7.7.2018

RS 46-2329/2018

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 7.7.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 27.2.2024: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 46/18

Časovnica

Na današnji dan, 27.2.2024 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 7.7.2018
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2329. Pravilnik o tehničnih zahtevah za obratovanje vročevodnih in parnih kotlov

 
 
Na podlagi tretjega odstavka 32. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) izdaja minister za infrastrukturo
 

P R A V I L N I K
o tehničnih zahtevah za obratovanje vročevodnih in parnih kotlov

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina)

 
Ta pravilnik določa tehnične zahteve za varno in zanesljivo obratovanje vročevodnih in parnih kotlov (v nadaljnjem besedilu: kotli) ter pripadajočih naprav, opreme in napeljav, ki so potrebne za obratovanje kotlov.
 

2. člen

(uporabljeni izrazi)

 
V tem pravilniku uporabljeni izrazi pomenijo:
 
-
»daljinski nadzor« je način nadzora nad delovanjem in upravljanjem kotla, pri katerem je upravljavec kotla stalno prisoten v prostoru, iz katerega je tehnično ves čas zagotovljen nadzor nad delovanjem in upravljanjem kotla, ki je ločen od mesta namestitve parnega kotla;
 
-
»dodajna voda« je voda iz naprave za pripravo vode, s katero se dopolnjuje voda v sistemu kotla zaradi porabe v procesu ali zaradi izgub v omrežju;
 
-
»kotel« je s plamenom ali drugače ogrevana naprava, namenjena za pridobivanje pare ali vroče vode pri temperaturah, višjih od 110 °C, in s prostornino, večjo od 2 l;
 
-
»kotelna voda« je voda v kotlu;
 
-
»nadzor brez stalne prisotnosti upravljavca« je nadzor nad obratovanjem kotla, pri katerem je upravljavec le občasno prisoten v prostoru, v katerem je kotel postavljen, ali v prostoru, iz katerega je tehnično zagotovljen daljinski nadzor nad delovanjem in upravljanjem kotla;
 
-
»nadzor s stalno prisotnostjo upravljavca« je nadzor nad obratovanjem kotla, pri katerem je upravljavec stalno prisoten v prostoru, v katerem je kotel postavljen, ali v prostoru, iz katerega je tehnično zagotovljen daljinski nadzor nad delovanjem in upravljanjem kotla;
 
-
»napajalna voda« je voda, s katero se oskrbuje kotel. Je mešanica povratne vode ali kondenzata in dodajne vode;
 
-
»organizacijski predpis« je dokument, ki ga sprejme uporabnik in v katerem so opredeljena dela in naloge upravljavca kotla za redni nadzor in upravljanje ter druga dela in naloge, ki jih opravlja, način obveščanja upravljavca o rednih in izrednih dogodkih ter odzivni čas v primeru izrednih dogodkov na kotlu;
 
-
»uporabnik« je fizična ali pravna oseba, ki je lastnik kotla;
 
-
»upravljavec« je usposobljeni delavec, ki upravlja kotel in pripadajoče naprave, opremo in napeljave, ki so potrebne za obratovanje kotla, in opravlja nadzor nad njihovim obratovanjem;
 
-
»varnostna oprema« je oprema, vgrajena na kotlih, ki preprečuje, da bi tlak, temperatura ali nivo vode v kotlu presegli vrednosti, ki jih predpiše proizvajalec za zagotovitev tehnično pravilnega in varnega obratovanja kotla.
 

II. OBRATOVANJE KOTLA

 

3. člen

(postavitev kotla)

 
Postavitev kotla in pripadajočih naprav, opreme in napeljav mora biti načrtovana in izvedena v skladu z navodili proizvajalca ter v skladu s predpisi in smernicami s področja gradnje, varstva okolja, varnosti in zdravja pri delu, tlačne opreme ter eksplozijske in požarne varnosti.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window