Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (KZ-1B)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 91-3913/2011, stran 11826 DATUM OBJAVE: 14.11.2011

VELJAVNOST: od 15.5.2012 / UPORABA: od 15.5.2012

RS 91-3913/2011

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 15.5.2012 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 3.12.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 91/11

Časovnica

Na današnji dan, 3.12.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 15.5.2012
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3913. Zakon o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (KZ-1B)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (KZ-1B)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (KZ-1B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 2. novembra 2011.
 
Št. 003-02-9/2011-5
 
Ljubljana, dne 10. novembra 2011
 
dr. Danilo Türk l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH KAZENSKEGA ZAKONIKA (KZ-1B)

 

1. člen

 
V Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08 – popr. in 39/09) se v 1. členu doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
 
»(3)
Kazenska odgovornost se ne uveljavi zoper osebo, katere krivda je izključena, ker ob storitvi ni bila prištevna. Taki osebi se za dejanje, ki ima znake kaznivega dejanja in je v nasprotju s pravom (protipravno dejanje), smejo izreči ukrepi, določeni s tem zakonikom.«.
 

2. člen

 
V naslovu 3. člena se črta beseda »zakonitih«.
 
V tretjem odstavku se črta beseda »proti«.
 
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
 
»(5)
Ob pogojih, določenih s tem zakonikom, se storilcu, ki ni kriv, ker ob storitvi protipravnega dejanja ni bil prišteven, smejo izreči varnostni ukrepi, odvzem premoženjske koristi in objava sodbe. Določbe o pravnih posledicah obsodbe veljajo tudi za te storilce.«.
 

3. člen

 
V 7. členu se črta tretji odstavek.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window