Navigacija

Pravilnik o izvrševanju probacijskih nalog

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 21-891/2018, stran 3034 DATUM OBJAVE: 30.3.2018

VELJAVNOST: od 1.4.2018 / UPORABA: od 1.4.2018

RS 21-891/2018

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 4.6.2020 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 2.2.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 21/18, 73/20

Časovnica

Na današnji dan, 2.2.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 4.6.2020
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

891. Pravilnik o izvrševanju probacijskih nalog

 
 
Na podlagi 10. in 34. člena Zakona o probaciji (Uradni list RS, št. 27/17) izdaja minister za pravosodje
 

P R A V I L N I K
o izvrševanju probacijskih nalog

 

1. člen

(vsebina)

 
Ta pravilnik ureja vsebino in način izvrševanja probacijskih nalog, nadzorstvo nad izvajanjem probacije, obliko in vsebino službene izkaznice ter poročanje in vodenje dokumentacije.
 

2. člen

(izvajanje probacijskih in drugih nalog)

 
(1)
Probacijske enote Uprave Republike Slovenije za probacijo (v nadaljnjem besedilu: probacijska enota) izvršujejo sankcije, ki jim jih v izvrševanje nalaga zakon, ki ureja probacijo (v nadaljnjem besedilu: zakon), izdelujejo poročila v skladu z zakonom in sodelujejo z zavodom za prestajanje kazni zapora pri načrtovanju pogojnega odpusta z varstvenim nadzorstvom (v nadaljnjem besedilu: probacijska naloga).
 
(2)
Probacijske enote tudi organizirajo, vodijo in nadzorujejo izvrševanje dela v splošno korist po zakonu, ki ureja prekrške.
 

3. člen

(določitev svetovalca)

 
(1)
Svetovalec, ki ga določi vodja probacijske enote, v zakonskem roku s pisnim vabilom po pošti pozove osebo, da se na določen dan ob določeni uri zglasi na probacijski enoti. V pozivu mora biti oseba opozorjena na posledice neopravičenega izostanka oziroma na to, da mora v tem roku sporočiti, če se na določen dan ne more zglasiti na probacijski enoti, ter se dogovoriti za drug datum.
 
(2)
Če se probacijska naloga nanaša na zahtevo državnega tožilca ali sodišča za pripravo poročila o oceni dejavnikov tveganja za osebo, lahko svetovalec zaradi priprave poročila pozove osebo, da se na določen dan ob določeni uri zglasi na probacijski enoti. Če se oseba na poziv svetovalca ne odzove, niti svojega izostanka iz opravičenih razlogov ne opraviči, svetovalec to dejstvo navede v poročilu.
 
(3)
Za opravičen izostanek iz prvega in drugega odstavka tega člena šteje:
 
-
bolezen ali bolnišnično zdravljenje,
 
-
dalj časa načrtovana službena obveznost,
 
-
smrt ožjega družinskega člana.
 
(4)
V primeru iz prve alineje prejšnjega odstavka mora oseba predložiti svetovalcu zdravniško potrdilo o izpolnjevanju pogojev iz te alineje. V primeru iz druge alineje prejšnjega odstavka mora oseba predložiti izjavo delodajalca o času, namenu, trajanju in kraju službene obveznosti. Smrt družinskega člana oseba dokazuje s predložitvijo ustreznega dokazila (kopija smrtovnice, izpis iz matičnega registra, kopija policijskega zapisnika, kopija zdravniškega poročila o smrti ipd.).

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window