Navigacija

Zakon o interventnih ukrepih zaradi gospodarske krize (ZIUZGK)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 98-4285/2009, stran 13019 DATUM OBJAVE: 4.12.2009

RS 98-4285/2009

 
 

4285. Zakon o interventnih ukrepih zaradi gospodarske krize (ZIUZGK)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z o razglasitvi Zakona o interventnih ukrepih zaradi gospodarske krize (ZIUZGK)

 
Razglašam Zakon o interventnih ukrepih zaradi gospodarske krize (ZIUZGK), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 25. novembra 2009.
 
Št. 003-02-10/2009-17
 
Ljubljana, dne 3. decembra 2009
 
dr. Danilo Türk l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N O INTERVENTNIH UKREPIH ZARADI GOSPODARSKE KRIZE (ZIUZGK)

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(omejevanje rasti izdatkov)

 
S tem zakonom se začasno omejuje rast izdatkov državnega proračuna, proračunov občin, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in Zavoda za zdravstveno zavarovanje, na način, da se zmanjšuje višina uskladitev, določena v zakonu, ki ureja usklajevanje transferjev posameznikom in gospodinjstvom in v zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje. S tem zakonom se začasno omejujejo tudi prejemki in plače javnih uslužbencev oziroma javnih uslužbenk (v nadaljnjem besedilu: javni uslužbenci) in funkcionarjev oziroma funkcionark (v nadaljnjem besedilu: funkcionarji) in podaljšuje rok za začetek uporabe določb zakona, ki ureja vrtce.
 

2. TRANSFERJI IZ PRORAČUNA

 

2. člen

(usklajevanje transferjev v letu 2010)

 
Transferji posameznikom in gospodinjstvom, ki se usklajujejo na podlagi Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 114/06, 59/07 – ZŠtip, 10/08 ZVarDod in 71/08) se v letu 2010 usklajujejo v višini polovice v zakonu določenega obsega uskladitve.
 

3. člen

(začetek uporabe Zakona o vrtcih)

 
Ne glede na prvo alinejo drugega odstavka 31. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 25/08), se določbe drugega stavka drugega odstavka 29. člena, drugega stavka četrtega odstavka 32. člena, drugega stavka šestega odstavka in devetega odstavka 34. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 25/08) za otroke, ki so dopolnili starost petih let, začnejo uporabljati 1. januarja 2011.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window