Navigacija

Zakon o osebni izkaznici (ZOIzk-1)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 35-1744/2011, stran 4657 DATUM OBJAVE: 13.5.2011

VELJAVNOST: od 28.5.2011 / UPORABA: od 28.5.2011

RS 35-1744/2011

Verzija 7 / 7

Čistopis se uporablja od 28.3.2022 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 6.10.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 35/11, 41/21, 112/21 - ZIUPGT, 199/21

Časovnica

Na današnji dan, 6.10.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 28.3.2022
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1744. Zakon o osebni izkaznici (ZOIzk-1)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o osebni izkaznici (ZOIzk-1)

 
Razglašam Zakon o osebni izkaznici (ZOIzk-1), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 3. maja 2011.
 
Št. 003-02-5/2011-2
 
Ljubljana, dne 11. maja 2011
 
dr. Danilo Türk l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O OSEBNI IZKAZNICI (ZOIzk-1)

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(uporaba osebne izkaznice)

 
(1)
Osebna izkaznica je javna listina, s katero državljanka oziroma državljan Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: državljan) dokazuje istovetnost in državljanstvo.
 
(2)
Osebno izkaznico lahko državljan uporablja za prehod državne meje držav Evropske unije in Schengenskega prostora ter drugih držav, ki so za to izrazile privolitev.
 
(3)
Osebna izkaznica državljanu omogoča elektronsko identifikacijo in avtentikacijo za dostop do elektronskih storitev ter elektronsko podpisovanje skladno s predpisi, ki urejajo elektronsko identifikacijo in elektronski podpis.
 
(4)
S tem zakonom se izvaja Uredba (EU) 2019/1157 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o okrepitvi varnosti osebnih izkaznic državljanov Unije in dokumentov za prebivanje, izdanih državljanom Unije in njihovim družinskim članom, ki uresničujejo svojo pravico do prostega gibanja (UL L št. 188 z dne 12. 7. 2019, str. 67).
 

2. člen

(pravica in dolžnost imetništva osebne izkaznice)

 
(1)
Osebno izkaznico lahko pridobi državljan.
 
(2)
Osebno izkaznico mora imeti državljan po dopolnjenem 18. letu starosti, kadar nima drugega veljavnega uradnega identifikacijskega dokumenta, opremljenega s fotografijo, ki ga je izdal državni organ (v nadaljnjem besedilu: uradni identifikacijski dokument), razen v primeru, če stalno prebiva v tujini.
 
(3)
Državljan ima lahko samo eno osebno izkaznico.
 

3. člen

(dolžnost in prepovedi)

 
(1)
Osebno izkaznico ali drug uradni identifikacijski dokument, na katerem so navedeni točni osebni podatki, na katerem fotografija izkazuje imetnikovo podobo in ki ni poškodovan oziroma obrabljen, mora imeti državljan pri sebi, razen kadar bi bilo glede na okoliščine to nesmotrno, in ga na zahtevo uradne osebe, ki je po zakonu za to pooblaščena, dati na vpogled za preverjanje istovetnosti.
 
(2)
Osebne izkaznice državljan ne sme dati, prodati ali posoditi drugi osebi. Druga oseba ne sme vzeti, kupiti ali uporabiti tuje osebne izkaznice kot svoje.
 
(3)
Osebne izkaznice državljan ne sme zastaviti za zavarovanje koristi ali pravice. Druga oseba ne sme vzeti tuje osebne izkaznice za zavarovanje koristi ali pravice.
 
(4)
Na osebni izkaznici je prepovedano spreminjanje, dopisovanje ali brisanje katerega koli podatka.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window