Navigacija

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za rekonstrukcijo in razširitev občinske ceste v Završnico

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 43-2088/2011, stran 5791 DATUM OBJAVE: 3.6.2011

VELJAVNOST: od 11.6.2011 / UPORABA: od 11.6.2011

RS 43-2088/2011

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 11.6.2011 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 22.10.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 43/11

Časovnica

Na današnji dan, 22.10.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 11.6.2011
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2088. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za rekonstrukcijo in razširitev občinske ceste v Završnico

 
 
Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09), 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 71/01 in 109/01, Uradni vestnik Gorenjske, št. 34/04, 17/05 in Uradni list RS, št. 39/06, 61/07 in 98/09) je Občinski svet Občine Žirovnica na 6. redni seji dne 26. 5. 2011 sprejel
 

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za rekonstrukcijo in razširitev občinske ceste v Završnico

 

I. UVODNE DOLOČBE

 

1. člen

(predmet odloka)

 
S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljevanju OPPN) za rekonstrukcijo in razširitev občinske ceste v Završnico, ki ga je izdelalo podjetje Domplan, d.d., Bleiweisova 14, Kranj, pod številko projekta UD/429-108/09.
 

2. člen

(namen OPPN)

 
Namen OPPN je določitev podrobne lokacije in pogojev za razširitev in rekonstrukcijo občinske ceste v Završnico, ter pogojev gradnje druge infrastrukture in je podlaga za pripravo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
 

3. člen

(vsebina in oblika OPPN)

 
(1)
OPPN za rekonstrukcijo in razširitev občinske ceste v Završnico vsebuje tekstualni in grafični del. Tekstualni del je sestavljen iz naslednjih poglavij:
 
I. UVODNE DOLOČBE
 
II. PODROBNE DOLOČBE
 
1.
opis prostorske ureditve, ki se načrtuje s podrobnim načrtom;
 
2.
umestitev načrtovane ureditve v prostor, ki vsebuje:
 
-
vplive in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi območji,
 
-
rešitve načrtovanih objektov in površin,
 
-
pogoje in usmeritve za projektiranje in gradnjo;
 
3.
zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro;
 
4.
rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine;
 
5.
rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave;
 
6.
rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom;
 
7.
etapnost izvedbe prostorske ureditve;
 
8.
velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev.
 
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
 
(2)
Grafični prikazi OPPN so:
 
Št. 1   Izsek iz grafičnega načrta
     kartografskega dela občinskega
     podrobnega prostorskega načrta s
     prikazom lege prostorske ureditve na
     širšem območju              M = 1:5000
Št. 2   Območje podrobnega načrta z obstoječim
     parcelnim stanjem            M = 1:1000
Št. 3   Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi
     območji                 M = 1:5000
Št. 4.1  Ureditvena situacija           M = 1:1000
Št. 4.2  Prerezi                 M = 1:5000
Št. 5   Prikaz ureditev glede poteka omrežij
     in priključevanja objektov na
     gospodarsko javno infrastrukturo ter
     grajeno javno dobro           M = 1:1000
Št. 6   Prikaz ureditev, potrebnih za
     varovanje okolja, naravnih virov in
     ohranjanje narave            M = 1:5000
Št. 7   Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo
     ter varstvo pred naravnimi in drugimi
     nesrečami, vključno z varstvom pred
     požarom                 M = 1:5000
Št. 8   Načrt parcelacije            M = 1:1000
 
(3)
Grafični prikazi so izdelani na geodetskem načrtu (v nadaljevanju GN) in, pregledna karta pa na državni topografski karti v merilu.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window