Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1I)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 111-4126/2013, stran 13147 DATUM OBJAVE: 27.12.2013

VELJAVNOST: od 1.1.2014 / UPORABA: od 1.1.2014

RS 111-4126/2013

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.1.2014 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 25.6.2024: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 111/13

Časovnica

Na današnji dan, 25.6.2024 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.1.2014
    DO nadaljnjega
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

4126. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1I)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1I)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1I), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 18. decembra 2013.
 
Št. 003-02-11/2013-9
 
Ljubljana, dne 27. decembra 2013
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PREKRŠKIH (ZP-1I)

 

1. člen

 
V Zakonu o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo in 21/13) se v drugem odstavku 4. člena doda nova sedma alineja, ki se glasi:
 
»- izguba ali omejitev pravice do sredstev iz proračuna Republike Slovenije in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti; «.
 
Dosedanji sedma in osma alineja postaneta osma in deveta alineja.
 
V tretjem odstavku se za besedama »odvzem predmetov « dodata vejica in besedilo »izguba ali omejitev pravice do sredstev iz proračuna Republike Slovenije in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti«.
 
V četrtem odstavku se za besedilom »prepoved vožnje motornega vozila« dodata vejica in besedilo »izguba ali omejitev pravice do sredstev iz proračuna Republike Slovenije in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti«.
 

2. člen

 
V petem odstavku 17. člena se za besedama »varstva konkurence« doda besedilo »ter s področja trga z električno energijo ali zemeljskim plinom«.
 
Doda se nov sedmi odstavek, ki se glasi:
 
»(7) Z zakonom se lahko za posameznika, za prekrške s področja dela in zaposlovanja na črno, predpiše dvakrat višja globa od tiste, ki je predvidena v drugem odstavku tega člena.«.
 
Dosedanja sedmi in osmi odstavek postaneta osmi in deveti odstavek.
 

3. člen

 
V drugem odstavku 19. člena se številka »120« nadomesti s številko »300«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window