Navigacija

Uredba o merilih za ugotavljanje stopnje obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 7-236/2019, stran 422 DATUM OBJAVE: 1.2.2019

VELJAVNOST: od 2.2.2019 / UPORABA: od 2.2.2019

RS 7-236/2019

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 2.2.2019 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 9.7.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 7/19

Časovnica

Na današnji dan, 9.7.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 2.2.2019
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

236. Uredba o merilih za ugotavljanje stopnje obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi

 
 
Na podlagi drugega odstavka 23. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE) Vlada Republike Slovenije izdaja
 

U R E D B O
o merilih za ugotavljanje stopnje obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi

 

1. člen

(vsebina)

 
Ta uredba določa merila za ugotavljanje stopnje obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi, na podlagi katerih se posamezna območja uvrščajo v prvo ali drugo stopnjo obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi.
 

2. člen

(izrazi)

 
Izraza, uporabljena v tej uredbi, pomenita:
 
-
nevarna snov je nevarna snov iz predpisa, ki ureja mejne, opozorilne in kritične imisijske vrednosti nevarnih snovi v tleh;
 
-
opozorilna vrednost je opozorilna vrednost nevarne snovi v tleh, določena v predpisu, ki ureja mejne, opozorilne in kritične imisijske vrednosti nevarnih snovi v tleh.
 

3. člen

(območja, ki se uvrščajo v stopnje obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi)

 
(1)
Območja, ki se uvrščajo v prvo ali drugo stopnjo obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi, so naslednja:
 
-
območje kmetijskih zemljišč,
 
-
otroško igrišče,
 
-
stanovanjsko območje in
 
-
opuščeno industrijsko območje.
 
(2)
Območje kmetijskih zemljišč iz prve alineje prejšnjega odstavka je območje, na katerem so kmetijska zemljišča, določena v skladu z zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča, kjer se pridelujejo rastline za prehrano ljudi ali živali ali se zadržuje ali filtrira voda v podzemno vodo, ki se rabi ali je namenjena za oskrbo s pitno vodo.
 
(3)
Med območja kmetijskih zemljišč iz prejšnjega odstavka se za potrebe te uredbe uvrščajo tudi površine za vrtičkarstvo, namenjene pridelavi rastlin za prehrano ljudi, ali sadni ali zelenjavni vrt ne glede na namensko ali dejansko rabo prostora in ne glede na njegovo velikost.
 
(4)
Otroško igrišče iz druge alineje prvega odstavka tega člena je površina na prostem, namenjena igri otrok.
 
(5)
Stanovanjsko območje iz tretje alineje prvega odstavka tega člena obsega površine podrobnejše namenske rabe na območju stavbnih zemljišč, ki so:
 
-
območja stanovanj, ki so namenjena bivanju in spremljajočim dejavnostim, določena v skladu s predpisom, ki ureja vsebino, obliko in način priprave občinskega prostorskega načrta ter pogoje za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij;
 
-
območja centralnih dejavnosti, ki so namenjena oskrbnim, storitvenim, družbenim dejavnostim in bivanju, določena v skladu s predpisom, ki ureja vsebino, obliko in način priprave občinskega prostorskega načrta ter pogoje za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij;
 
-
posebna območja, ki so namenjena posebnim dejavnostim, kot so območja za turizem, nakupovalna središča in športni centri, določena v skladu s predpisom, ki ureja vsebino, obliko in način priprave občinskega prostorskega načrta ter pogoje za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij;
 
-
območja površin, namenjena rekreaciji in športu na prostem ali preživljanju prostega časa na prostem, razen otroškega igrišča ali vrtička.
 
(6)
Opuščeno industrijsko območje iz četrte alineje prvega odstavka tega člena je zemljišče, na katerem je v preteklosti okviru izvajanja industrijske dejavnosti potekalo ravnanje z nevarnimi snovmi ali odpadki, razen odlaganja, in se taka dejavnost na tem zemljišču ne izvaja več.
 
(7)
Območja iz prvega odstavka tega člena so določena v predpisu, ki ureja razvrščanje posameznih območij v stopnje obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window