Navigacija

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju Agenciji za trg vrednostnih papirjev o poslovanju investicijskih skladov in upravljanju finančnega premoženja dobro poučenih vlagateljev ter javni objavi podatkov in informacij o investicijskem skladu

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 108-4893/2009, stran 14820 DATUM OBJAVE: 28.12.2009

VELJAVNOST: od 5.1.2010 / UPORABA: od 1.2.2010

RS 108-4893/2009

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.2.2010 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 21.10.2019: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 108/09

Časovnica

Na današnji dan, 21.10.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 1.2.2010
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

4893. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju Agenciji za trg vrednostnih papirjev o poslovanju investicijskih skladov in upravljanju finančnega premoženja dobro poučenih vlagateljev ter javni objavi podatkov in informacij o investicijskem skladu

 
 
Na podlagi 2. točke drugega odstavka 89. člena, 5. točke 105. člena in 199. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 26/05 – ZISDU-1-UPB1, 68/05 – odločba US, 28/06 – ZTVP-1B, 114/06 – ZUE, 92/07, 109/07 – popr. in 65/08) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
 

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju Agenciji za trg vrednostnih papirjev o poslovanju investicijskih skladov in upravljanju finančnega premoženja dobro poučenih vlagateljev ter javni objavi podatkov in informacij o investicijskem skladu

 

1. člen

 
V Sklepu o poročanju Agenciji za trg vrednostnih papirjev o poslovanju investicijskih skladov in upravljanju finančnega premoženja dobro poučenih vlagateljev ter javni objavi podatkov in informacij o investicijskem skladu (Uradni list RS, št. 101/08) se besedilo 6. člena spremeni tako, da se glasi:
 
»(1) Družba za upravljanje mora obvestiti Agencijo o težavah s plačilno sposobnostjo investicijskega sklada, ki ga upravlja, na obrazcu »IS/L-1 – 1 Poročilo o težavah s plačilno sposobnostjo investicijskega sklada« (v nadaljevanju obrazec IS/L-1).
 
(2)
Obveznost obveščanja iz prejšnjega odstavka nastopi v naslednjih primerih:
 
1.
če investicijski sklad ne more poravnati že zapadlih obveznosti;
 
2.
če družba za upravljanje utemeljeno pričakuje, da investicijski sklad ne bo mogel poravnati obveznosti ob njihovi zapadlosti kadarkoli v bodočnosti;
 
3.
če se je število enot premoženja vzajemnega sklada v obtoku v zadnjih petih delovnih dnevih zmanjšalo za več kot 25 odstotkov, število enot premoženja denarnega sklada pa za več kot 50 odstotkov;
 
4.
če je vrednost denarnih sredstev vzajemnega sklada padla na oziroma pod 1 odstotek sredstev vzajemnega sklada.
 
(3)
Družba za upravljanje Agencijo obvesti najpozneje naslednji delovni dan po nastopu enega ali več primerov iz drugega odstavka tega člena.
 
(4)
V primeru iz 1. ali 2. točke drugega odstavka tega člena mora družba za upravljanje Agencijo obveščati na način iz prvega odstavka tega člena tudi vsakih sedem dni od prvega obvestila do dne, ko okoliščina, ki je bila razlog za obveščanje, preneha oziroma je razlog za obveščanje odpravljen.
 
(5)
Vsebina obrazca IS/L-1 in navodila za njegovo izpolnjevanje so določeni v prilogi 5 k temu sklepu.«.
 

2. člen

 
V prilogi 3 se v prvem odstavku II. točke v postavki F0300 besedilo »od enega leta do 397 dni« nadomesti z besedilom »daljšo od enega leta«.
 
V postavki F1000 se dodata nova pododstavka, ki se glasita:
 
»Pod to postavko družba za upravljanje dodatno poroča tudi skupni znesek natečenih obresti od obrestovanih vrednostnih papirjev.
 
(Opomba: Natečene obresti od obrestovanih vrednostnih papirjev se ne štejejo med druge terjatve, ampak se ločeno prikazujejo zaradi potreb Banke Slovenije.«.
 

3. člen

 
V III. točki priloge 3 se besedilo navodila glede šifranta »108. Namembnost vloge/najetega posojila« spremeni tako, da se glasi:
 
»Vpiše se dvomestna šifra, pri čemer so šifre od 01 do 06 namenjene za izpolnjevanje pri postavki prenosljive vloge in druge vloge, šifre od 11 do 14 pa za izpolnjevanje pri postavki najeta posojila:
 
01 Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada – samo za vloge
 
02 Druga dodatna likvidna sredstva
 
03 Sredstva za namene doseganja naložbenih ciljev
 
04 Sredstva za zavarovanje pred tveganji
 
05 Potrdila o vlogah
 
06 Drugo
 
11 Najeta posojila iz petega odstavka 78. člena ZISDU-1
 
12 Kritna posojila
 
13 REPO posli
 
14 Drugo.«.
 
Besedilo navodila glede šifranta »112. Vrsta drugih terjatev / obveznosti« se spremeni tako, da se glasi:
 
»Vpiše se dvomestna šifra, in sicer:
 
01 Terjatve za prodane oziroma zapadle naložbe
 
02 Terjatve do družbe za upravljanje
 
03 Terjatve do skrbnika
 
04 Terjatve za obresti
 
05 Terjatve za dividende
 
06 Terjatve iz naslova posojanja prenosljivih vrednostnih papirjev
 
07 Druge terjatve iz poslovanja
 
08 Natečene obresti od obrestovanih vrednostnih papirjev
 
51 Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov
 
52 Obveznosti iz upravljanja
 
53 Obveznosti za plačila davkov
 
54 Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma prihodkov ter drugih izplačil imetnikom investicijskih kuponov (vzajemni skladi) oziroma delničarjem (investicijske družbe)
 
55 Obveznosti za vplačana in še nekonvertirana sredstva investitorjev (vzajemni skladi)
 
56 Obveznosti iz naslova izplačil investicijskih kuponov (vzajemni skladi)
 
57 Druge poslovne obveznosti
 
Družba za upravljanje za sklad denarnega trga znotraj postavke druge obveznosti poroča tudi:
 
58 Obveznosti iz naslova obresti za najeta posojila.«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window