Navigacija

Zakon o organu in skladu za reševanje bank (ZOSRB)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 97-4070/2014, stran 10981 DATUM OBJAVE: 30.12.2014

VELJAVNOST: od 31.12.2014 / UPORABA: od 31.12.2014

RS 97-4070/2014

Verzija 4 / 4

Čistopis se uporablja od 3.6.2017 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 28.11.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 97/14, 91/15, 44/16 - ZRPPB, 27/17

Časovnica

Na današnji dan, 28.11.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 3.6.2017
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 
 

4070. Zakon o organu in skladu za reševanje bank (ZOSRB)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o organu in skladu za reševanje bank (ZOSRB)

 
Razglašam Zakon o organu in skladu za reševanje bank (ZOSRB), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 17. decembra 2014.
 
Št. 003-02-10/2014-15
 
Ljubljana, dne 29. decembra 2014
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O ORGANU IN SKLADU ZA REŠEVANJE BANK (ZOSRB)

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(predmet zakona)

 
(1)
Ta zakon ureja organ za reševanje bank (v nadaljnjem besedilu: organ za reševanje) in sklad za reševanje bank (v nadaljnjem besedilu: sklad).
 
(2)
Ta zakon se ne uporablja za SID - Slovensko izvozno in razvojno banko, d. d., Ljubljana, ki je ustanovljena kot pooblaščena specializirana slovenska spodbujevalna izvozna in razvojna banka na podlagi zakona, ki ureja Slovensko izvozno in razvojno banko.
 

3. člen

(pojmi)

 
Pojmi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen:
 
1.
»banka« je banka ali hranilnica, kot jo opredeljuje zakon, ki ureja bančništvo, ali podružnica banke tretje države, ki je v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, pridobila dovoljenje Banke Slovenije za ustanovitev;
 
2.
»ukrep prisilne likvidacije« je ukrep prisilne likvidacije banke po zakonu, ki ureja reševanje in prisilno prenehanje bank;
 
3.
»Uredba (EU) št. 575/2013« je Uredba (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. 6. 2013, str. 1);
 
4.
»zajamčena vloga« je zajamčena vloga, kot je določena v zakonu, ki ureja sistem jamstva za vloge.
 

II. ORGAN IN SKLAD ZA REŠEVANJE BANK

 

4. člen

(organ za reševanje)

 
(1)
Naloge in pristojnosti organa za reševanje izvaja Ban­ka Slovenije.
 
(2)
Banka Slovenije izvaja naloge in pristojnosti organa za reševanje po tem zakonu z upravljanjem sklada in izvajanjem ukrepov ter pooblastil v postopku prisilne likvidacije v skladu z zakonom, ki ureja reševanje in prisilno prenehanje banke.
 
(3)
Banka Slovenije za namene iz prvega odstavka tega člena vzpostavi ustrezno notranjo organizacijo, da se zagotovi operativna neodvisnost in prepreči nasprotje interesov pri izvajanju nalog in pooblastil Banke Slovenije v zvezi z upravljanjem sklada in izvajanjem ukrepov prisilne likvidacije na eni strani ter pri izvajanju nalog in pooblastil glede izvajanja nadzora na podlagi zakona, ki ureja bančništvo in Uredbe (EU) št. 575/2013 na drugi strani. Operativna neodvisnost je zagotovljena, kadar se zagotovi ločeno poročanje in oblikovanje predlogov za odločitve, ki jih Banka Slovenije sprejme kot organ za reševanje po tem zakonu in kot organ, pristojen za nadzor nad bančnim sistemom.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window