Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2B)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 28-1233/2010, stran 3805 DATUM OBJAVE: 6.4.2010

VELJAVNOST: od 21.4.2010 / UPORABA: od 21.4.2010

RS 28-1233/2010

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 21.4.2010 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 21.7.2024: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 28/10

Časovnica

Na današnji dan, 21.7.2024 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 21.4.2010
    DO nadaljnjega
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1233. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2B)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2B)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 24. marca 2010.
 
Št. 003-02-3/2010-26
 
Ljubljana, dne 1. aprila 2010
 
dr. Danilo Türk l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PREVOZIH V CESTNEM PROMETU (ZPCP-2B)

 

1. člen

 
V Zakonu o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06, 5/07 – popr. in 123/08) se v prvem odstavku 3. člena doda nova 14.a točka, ki se glasi:
 
»14.a
»izdelava izkaznice« zajema blanket izkaznice in personalizacijo izkaznice. Blanket izkaznice in personalizacija sta izdelana v skladu z Direktivo 2003/59/ES. Personalizacija je nanos osebnih podatkov na blanket izkaznice, kjer gre v določenem delu izdelave dokumenta za lasersko graviranje podob in besedila, implementacijo in poosebljanje čipa ali magnetnega traku, izbočen ali vbočen tisk, eno- ali večbarvni termotisk podob in besedila, implementacijo podpisnega traku, nanos zaščitne folije, termotisk bar kod, nanos stratch-off folije oziroma spraskanke, odvisno od zahtev zaščite posameznega dokumenta;«.
 
19. točka se spremeni tako, da se glasi:
 
»19. »kabotaža« je vsak prevoz potnikov ali blaga med posameznimi kraji v Republiki Sloveniji, ki ga opravlja prevoznik ali prevoznica Skupnosti (v nadaljnjem besedilu: prevoznik Skupnosti) ali tuji prevoznik ali prevoznica (v nadaljnjem besedilu: tuji prevoznik) oziroma prevoz potnikov ali blaga med posameznimi kraji v drugi državi, ki ga opravlja domači prevoznik;«.
 

2. člen

 
V drugem odstavku 5. člena se črta beseda »eni«.
 

3. člen

 
V prvem odstavku 32. člena se besedilo prve alinee spremeni tako, da se glasi:
 
»– da ni več izpolnjen kateri koli od predpisanih pogojev za pridobitev licence, razen če je izpolnjen kateri od pogojev za začasni odvzem licence oziroma njenih izvodov po prejšnjem členu;«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window