Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (ZUT-H)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 88-4709/2010, stran 13404 DATUM OBJAVE: 5.11.2010

VELJAVNOST: od 20.11.2010 / UPORABA: od 20.11.2010

RS 88-4709/2010

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 20.11.2010 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 20.7.2024: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 88/10

Časovnica

Na današnji dan, 20.7.2024 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 20.11.2010
    DO nadaljnjega
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

4709. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (ZUT-H)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (ZUT-H)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (ZUT-H), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na 21. redni seji 26. oktobra 2010.
 
Št. 003-02-9/2010-17
 
Ljubljana, dne 3. novembra 2010
 
dr. Danilo Türk l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UPRAVNIH TAKSAH (ZUT-H)

 

1. člen

 
V Zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 42/07 – uradno prečiščeno besedilo in 126/07) se v 5. členu na koncu drugega odstavka doda nov stavek, ki se glasi: »Ko taksna obveznost nastane, organ obvesti taksnega zavezanca o višini takse tako, da mu pošlje plačilni nalog iz prvega odstavka 16. člena tega zakona.«.
 

2. člen

 
V prvem odstavku 8. člena se doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Če taksni zavezanec plača takso pri ponudniku plačilnih storitev, jo plača na prehodni podračun in z uporabo reference, določene za plačilo upravne takse organa, ki je pristojen za opravo dejanja, izdajo dokumenta oziroma vodenje postopka.«.
 
V drugem odstavku se črta prvi stavek.
 

3. člen

 
Prvi in drugi odstavek 13. člena se črtata.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window