Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o matičnem registru (ZMatR-C)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 67-2936/2019, stran 7893 DATUM OBJAVE: 8.11.2019

VELJAVNOST: od 23.11.2019 / UPORABA: od 23.11.2019

RS 67-2936/2019

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 23.11.2019 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 26.1.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 67/19

Časovnica

Na današnji dan, 26.1.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 23.11.2019
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2936. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o matičnem registru (ZMatR-C)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o matičnem registru (ZMatR-C)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o matičnem registru (ZMatR-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 29. oktobra 2019.
 
Št. 003-02-9/2019-21
 
Ljubljana, dne 6. novembra 2019
 
Borut Pahor predsednik Republike Slovenije 
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O MATIČNEM REGISTRU (ZMatR-C)

 

1. člen

 
V Zakonu o matičnem registru (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) se v 2. členu v prvem odstavku za besedo »zakonska« dodata besedi »ali partnerska«, za besedo »zakonskih« pa besedi »ali partnerskih«.
 

2. člen

 
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
 

»4. člen

Podatki, ki se vpisujejo v matični register

 
V matični register se za državljane Republike Slovenije vpisujejo:
 
1.
podatki o rojstvu: priimek in ime, spol, dan, mesec, leto, ura in kraj rojstva, za tujino tudi država, državljanstvo, EMŠO; podatki o starših: priimek in ime, EMŠO, državljanstvo, prebivališče;
 
2.
podatki o otroku: priimek in ime, spol, dan, mesec, leto in kraj rojstva, za tujino tudi država, državljanstvo, EMŠO, prebivališče;
 
3.
izjava o izbiri osebnega imena za pravni promet;
 
4.
priznanje, ugotovitev in izpodbijanje očetovstva ali materinstva;
 
5.
posvojitev;
 
6.
sprememba osebnega imena;
 
7.
odvzem starševske skrbi in prenehanje tega ukrepa;
 
8.
podelitev starševske skrbi sorodniku in prenehanje tega ukrepa;
 
9.
skrbništvo in prenehanje tega ukrepa;
 
10.
pridobitev in prenehanje državljanstva;
 
11.
sprememba spola;
 
12.
podatki o sklenitvi zakonske ali partnerske zveze: dan, mesec, leto in kraj sklenitve zakonske ali partnerske zveze, za tujino tudi država; podatki o zakoncu ali partnerju: priimek in ime, EMŠO, državljanstvo, prebivališče, priimek po sklenitvi zakonske ali partnerske zveze;
 
13.
neveljavnost, prenehanje in neobstoj zakonske ali partnerske zveze;
 
14.
podatki o smrti: dan, mesec, leto, ura in kraj smrti, za tujino tudi država;
 
15.
pravna podlaga vpisa (vrsta listine, kdo jo je izdal in kje se hrani);
 
16.
popravki napak in spremembe že vpisanih podatkov;
 
17.
datumi, oznake, statusi in drugi tehnični podatki, potrebni za vodenje podatkovne baze;
 
18.
prepoved posredovanja osebnih podatkov iz 29. člena tega zakona.
 
Podatek iz 7. točke prejšnjega odstavka se vpisuje tudi pri starših, ki jim je odvzeta ali vrnjena starševska skrb, in sicer priimek in ime, spol, dan, mesec, leto in kraj rojstva, za tujino tudi država, državljanstvo, EMŠO, prebivališče otroka.
 
Podatek iz 8. točke prvega odstavka tega člena se vpisuje tudi pri sorodniku, ki mu je bila podeljena starševska skrb, in sicer priimek in ime, spol, dan, mesec, leto in kraj rojstva, za tujino tudi država, državljanstvo, EMŠO, prebivališče otroka.
 
Za tujce se v matični register vpisujejo podatki iz 1. točke prvega odstavka tega člena, razen podatka o državljanstvu ter podatki iz 4., 12., 14., 15., 16., in 17. točke prvega odstavka tega člena, če so matičarju znani.
 
V matičnem registru se osebni podatki zbirajo in nadalje obdelujejo za ugotavljanje, urejanje in uveljavljanje pravic in obveznosti državljanov Republike Slovenije in tujcev, za odločanje o njihovih pravicah in obveznostih s področja osebnih stanj ter za druge zakonite namene.«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window