Navigacija

Zakon o spremembah Zakona o sodiščih (ZS-M)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 104-1952/2020, stran 4263 DATUM OBJAVE: 24.7.2020

VELJAVNOST: od 25.7.2020 / UPORABA: od 25.7.2020

RS 104-1952/2020

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 25.7.2020 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 7.12.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 104/20

Časovnica

Na današnji dan, 7.12.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 25.7.2020
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1952. Zakon o spremembah Zakona o sodiščih (ZS-M)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona o sodiščih (ZS-M)

 
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o sodiščih (ZS-M), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 16. julija 2020.
 
Št. 003-02-6/2020-18
 
Ljubljana, dne 24. julija 2020
 
Borut Pahor predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N 
O SPREMEMBAH ZAKONA O SODIŠČIH (ZS-M)

 

1. člen

 
V Zakonu o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 - ZJNepS, 33/11, 75/12 - ZSPDSLS-A, 63/13, 17/15, 23/17 - ZSSve, 22/18 - ZSICT in 16/19 - ZNP-1) se 83. člen spremeni tako, da se glasi:
 

»83. člen

 
Sodišča v času od 15. julija do 15. avgusta poslujejo v omejenem obsegu (poletno poslovanje).
 
V času poletnega poslovanja sodišča razpisujejo naroke in odločajo v nujnih zadevah. V teh zadevah procesni roki tečejo.
 
Nujne zadeve iz prejšnjega odstavka so:
 
1.
preiskave in sojenje v kazenskih zadevah, v katerih je obdolžencu odvzeta ali omejena prostost in postopki v zvezi z izvrševanjem kazni zapora,
 
2.
nepravdne zadeve o pridržanju oseb v psihiatričnih zdravstvenih organizacijah,
 
3.
nepravdne zadeve po zakonu, ki ureja preprečevanje nasilja v družini,
 
4.
izvršilne zadeve v zvezi s postopki za varstvo koristi otrok,
 
5.
postopki v zadevah zavarovanja,
 
6.
spori za objavo popravka objavljene informacije,
 
7.
popis zapustnikovega premoženja,
 
8.
postopki zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja,
 
9.
druge zadeve, za katere tako določa zakon.
 
V času poletnega poslovanja lahko sodišča odločajo tudi v zadevah, ki niso nujne v skladu s prejšnjim odstavkom (nenujne zadeve). V teh zadevah procesni roki ne tečejo, sodišče pa lahko razpiše narok le, če s tem soglašajo vse stranke. Če je sodno pisanje v nenujni zadevi vročeno v času poletnega poslovanja, začne procesni rok teči prvi naslednji dan, ko se izteče poletno poslovanje, na kar sodišče opozori stranko na sodnem pisanju, ovojnici ali drugi listini, ki se priloži sodnemu pisanju.«.
 

2. člen

 
83.a člen se spremeni tako, da se glasi:

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window