Navigacija

Zakon o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (ZIJZ-1)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 90-3498/2015, stran 10109 DATUM OBJAVE: 27.11.2015

VELJAVNOST: od 28.11.2015 / UPORABA: od 28.11.2015

RS 90-3498/2015

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 28.11.2015 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 23.9.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 90/15

Časovnica

Na današnji dan, 23.9.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 28.11.2015
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3498. Zakon o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (ZIJZ-1)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (ZIJZ-1)

 
Razglašam Zakon o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (ZIJZ-1), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 18. novembra 2015.
 
Št. 003-02-9/2015-8
 
Ljubljana, dne 26. novembra 2015
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O INVESTICIJAH V JAVNE ZDRAVSTVENE ZAVODE, KATERIH USTANOVITELJ JE REPUBLIKA SLOVENIJA (ZIJZ-1)

 

1. člen

 
S tem zakonom se za investicije v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (v nadaljnjem besedilu: javni zdravstveni zavodi) in spadajo v pristojnost ministrstva, pristojnega za zdravje, zbirajo namenska sredstva.
 

2. člen

 
Sredstva iz prejšnjega člena se zbirajo na posebnem računu – podračunu proračunskega sklada pri ministrstvu, pristojnem za zdravje, ločeno od ostalih proračunskih sredstev, v skladu z določbami proračuna Republike Slovenije.
 

3. člen

 
Sredstva, zbrana po tem zakonu, bodo namenjena za investicijska vlaganja v javne zdravstvene zavode, ki so potrebna za izvajanje zdravstvene službe za:
 
1.
začetek in dokončanje že začetih investicij v nove stavbe, ki so potrebne za izvajanje javne zdravstvene službe,
 
2.
rekonstrukcije ali delne rekonstrukcije dotrajanih stavb v javnih zdravstvenih zavodih, kadar je to nujno potrebno za nemoteno izvajanje zdravstvenih storitev,
 
3.
delne rekonstrukcije poldotrajanih stavb zaradi spremembe namembnosti prostorov javnih zdravstvenih zavodov,
 
4.
zahtevnejše investicijsko vzdrževanje v javnih zdravstvenih zavodih,
 
5.
nakup, odkup, sanacijo in izgradnjo objektov in zemljišč, potrebnih za izvedbo investicij v posameznih javnih zdravstvenih zavodih,
 
6.
nakup nove nemedicinske in medicinske opreme v javnih zdravstvenih zavodih,
 
7.
energetsko prenovo stavb javnih zdravstvenih zavodov.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window