Navigacija

Zakon za urejanje položaja študentov (ZUPŠ)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 61-2917/2017, stran 8312 DATUM OBJAVE: 2.11.2017

VELJAVNOST: od 17.11.2017 / UPORABA: od 17.11.2017

RS 61-2917/2017

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 17.11.2017 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 24.10.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 61/17

Časovnica

Na današnji dan, 24.10.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 17.11.2017
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2917. Zakon za urejanje položaja študentov (ZUPŠ)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona za urejanje položaja študentov (ZUPŠ)

 
Razglašam Zakon za urejanje položaja študentov (ZUPŠ), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 23. oktobra 2017.
 
Št. 003-02-9/2017-20
 
Ljubljana, dne 31. oktobra 2017
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N 
ZA UREJANJE POLOŽAJA ŠTUDENTOV (ZUPŠ)

 

1. člen

(vsebina zakona)

 
S tem zakonom se spreminjajo in dopolnjujejo določbe naslednjih zakonov:
 
1.
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15);
 
2.
Zakon o subvencioniranju študentske prehrane (Uradni list RS, št. 86/14 – uradno prečiščeno besedilo);
 
3.
Zakon o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C in 8/16);
 
4.
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US in 88/16) in
 
5.
Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14 in 75/16).
 

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

 

2. člen

 
V Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju se v prvem odstavku 22. člena besedilo »vendar največ do dopolnjenega 26. leta starosti.« nadomesti z besedilom »vendar največ do konca šolskega oziroma študijskega leta, v katerem dopolni 26 let.«.
 

Zakon o subvencioniranju študentske prehrane

 

3. člen

 
V Zakonu o subvencioniranju študentske prehrane se četrti odstavek 7. člena spremeni tako, da se glasi:
 
»Subvencionirani obroki se lahko nudijo le od 8.00 ure do 21.00 ure.«.
 

Zakon o štipendiranju

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window