Navigacija

Pravilnik o dodeljevanju državnih štipendij

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 45-2307/2018, stran 7321 DATUM OBJAVE: 4.7.2018

VELJAVNOST: od 19.7.2018 / UPORABA: od 3.9.2018

RS 45-2307/2018

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 3.9.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 3.12.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 45/18

Časovnica

Na današnji dan, 3.12.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 3.9.2018
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2307. Pravilnik o dodeljevanju državnih štipendij

 
Za izvrševanje 9., 13., 18. do 20., 25., 89., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C, 8/16, 61/17 – ZUPŠ in 31/18) v povezavi s 23. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ in 75/17) izdaja ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 

P R A V I L N I K
o dodeljevanju državnih štipendij

 

1. člen

(vsebina pravilnika)

 
Ta pravilnik podrobneje opredeljuje vlogo in dokazila za dodelitev in nadaljnje prejemanje državne štipendije, izračun povprečne ocene, dodatke k državni štipendiji, upoštevanje starosti, izplačilo v primeru predčasnega zaključka izobraževanja in druga vprašanja, povezana z dodeljevanjem državnih štipendij na podlagi Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C, 8/16, 61/17 – ZUPŠ in 31/18; v nadaljnjem besedilu: zakon).
 

2. člen

(vloga za dodelitev in nadaljnje prejemanje državne štipendije)

 
(1)
Vlagatelj vloži vlogo za dodelitev državne štipendije na enotni vlogi ali posebni vlogi za dodelitev državne štipendije, objavljeni na spletni strani www.mddsz.gov.si. Vloga se vloži ob prvi dodelitvi državne štipendije za posamezno raven izobraževanja, o nadaljnjem prejemanju državne štipendije center za socialno delo odloči po uradni dolžnosti. Vlagatelj v postopku odločanja o dodelitvi oziroma nadaljnjem prejemanju državne štipendije predloži dokazila, določena s tem pravilnikom.
 
(2)
Vlagatelj, ki uveljavlja državno štipendijo za izobraževanje v tujini, vlogi priloži potrdilo o vpisu v izobraževalni program, dokazilo o uspehu v predhodnem šolskem ali študijskem letu, dokazilo o javni veljavnosti izobraževalne ustanove in javni veljavnosti izobraževalnega programa ter dokazila za dodelitev dodatkov k štipendiji. Za nadaljnje prejemanje državne štipendije za izobraževanje v tujini štipendist vsako šolsko ali študijsko leto predloži dokazilo o vpisu v višji letnik in dokazilo o šolskem ali študijskem uspehu.
 
(3)
Vlagatelj, ki uveljavlja državno štipendijo na podlagi statusa iz tretje do šeste alineje 12. člena zakona, priloži tudi dokazila, s katerimi dokazuje ta status (potrdilo o prijavi prebivanja, potrdilo o statusu rezidenta za daljši čas, dokazilo, da je vzdrževan družinski član itd.).
 

3. člen

(zaključek letnika in pogojni vpis)

 
(1)
Šteje se, da je štipendist uspešno zaključil letnik, za katerega je prejemal štipendijo, če se v naslednjem šolskem ali študijskem letu vpiše v višji letnik na ravni izobraževanja, ki je višja od njegove že pridobljene ravni izobrazbe, ne glede na smer in področje izobraževanja.
 
(2)
Dijaku, ki je pogojno vpisan v višji letnik, pripada državna štipendija od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge oziroma od začetka šolskega leta v primeru nadaljnjega prejemanja, če manjkajoče obveznosti izpolni v roku, ki ga je določila šola.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window