Navigacija

Sklep o zdravstvenih stanjih in drugih pogojih za upravičenost do medicinskih pripomočkov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 61-1240/2021, stran 3588 DATUM OBJAVE: 16.4.2021

VELJAVNOST: od 1.5.2021 / UPORABA: od 1.5.2021

RS 61-1240/2021

Verzija 5 / 5

Čistopis se uporablja od 1.2.2023 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 2.12.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 61/21, 183/21, 163/22

Časovnica

Na današnji dan, 2.12.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.2.2023
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1240. Sklep o zdravstvenih stanjih in drugih pogojih za upravičenost do medicinskih pripomočkov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja

 
 
Na podlagi drugega odstavka 64. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 79/94, 73/95, 39/96, 70/96, 47/97, 3/98, 3/98, 51/98 – odl. US, 73/98 – odl. US, 90/98, 6/99 – popr., 109/99 – odl. US, 61/00, 64/00 – popr., 91/00 – popr., 59/02, 18/03, 30/03, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 99/13 – ZSVarPre-C, 25/14 – odl. US, 25/14, 85/14, 10/17 – ZČmIS, 64/18, 4/20 in 61/21) in 3. točke 13. člena Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02 – popr.) je Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 11. redni seji 18. 3. 2021 sprejela
 

S K L E P
o zdravstvenih stanjih in drugih pogojih za upravičenost do medicinskih pripomočkov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja

 

1. člen

(vsebina)

 
Ta sklep določa skupine, podskupine in vrste medicinskih pripomočkov ter natančnejšo opredelitev zdravstvenih stanj in drugih pogojev, pri katerih ima zavarovana oseba pravico do posameznega medicinskega pripomočka ali do medicinskih pripomočkov iz posamezne podskupine medicinskih pripomočkov, ki so pravica v skladu s pravili, ki urejajo obvezno zdravstveno zavarovanje (v nadaljnjem besedilu: medicinski pripomočki).
 

2. člen

(Priloge)

 
Skupine, podskupine, vrste medicinskih pripomočkov, zdravstvena stanja in drugi pogoji za medicinske pripomočke so določeni v naslednjih Prilogah, ki so sestavni del tega sklepa:
 
1.
za medicinske pripomočke iz skupine proteze udov s podskupinami – v Prilogi 1;
 
2.
za medicinske pripomočke iz skupine estetske proteze – v Prilogi 2;
 
3.
za medicinske pripomočke iz skupine ortoze s podskupinami – v Prilogi 3;
 
4.
za medicinske pripomočke iz skupine ortopedska obutev – v Prilogi 4;
 
5.
za medicinske pripomočke iz skupine medicinski pripomočki za podporo gibalnih zmožnosti s podskupinami – v Prilogi 5;
 
6.
za medicinske pripomočke iz skupine medicinski pripomočki za dihanje s podskupinami – v Prilogi 6;
 
7.
za medicinske pripomočke iz skupine medicinski pripomočki za osebno higieno – v Prilogi 7;
 
8.
za medicinske pripomočke iz skupine blazine proti preležaninam – v Prilogi 8;
 
9.
za medicinske pripomočke iz skupine kilni pasovi – v Prilogi 9;
 
10.
za medicinske pripomočke iz skupine medicinski pripomočki pri kolostomi, ileostomi in urostomi s podskupinami – v Prilogi 10;
 
11.
za medicinske pripomočke iz skupine medicinski pripomočki pri inkontinenci in težavah z odvajanjem seča s podskupinami – v Prilogi 11;
 
12.
za medicinske pripomočke iz skupine medicinski pripomočki pri sladkorni bolezni s podskupinami – v Prilogi 12;
 
13.
za medicinske pripomočke iz skupine kanile – v Prilogi 13;
 
14.
za medicinske pripomočke iz skupine drugi medicinski pripomočki – v Prilogi 14;
 
15.
za medicinske pripomočke iz skupine medicinski pripomočki za slepe, slabovidne in gluhoslepe – v Prilogi 15;
 
16.
za medicinske pripomočke iz skupine medicinski pripomočki za sluh in govor s podskupinami – v Prilogi 16;
 
17.
za medicinske pripomočke iz skupine obvezilni material s podskupinami – v Prilogi 17;
 
18.
za medicinske pripomočke iz skupine raztopine – v Prilogi 18;
 
19.
za medicinske pripomočke iz skupine medicinski pripomočki za izboljšanje vida s podskupinami – v Prilogi 19;
 
20.
za medicinske pripomočke iz skupine medicinski pripomočki za hranjenje ter dajanje olja in zdravil s podskupinami – v Prilogi 20;
 
21.
za medicinske pripomočke iz skupine medicinski pripomočki za kompresijsko zdravljenje s podskupinami – v Prilogi 21.
 

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

 

3. člen

(prenehanje veljavnosti)

 
Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehata veljati:
 
-
Sklep o določitvi zdravstvenih stanj in drugih pogojev za upravičenost do posameznih medicinskih pripomočkov (Uradni list RS, št. 4/20) in
 
-
Sklep o določitvi nazivov in šifer medicinskih pripomočkov in bolezni in zdravstvenih stanj, pri katerih je zavarovanim osebam zagotovljen posamezni medicinski pripomoček, št. 0202-94/4-2005 z dne 18. 5. 2005 (s spremembami in dopolnitvami, št. 0202-14izr/1b-2005 z dne 20. 6. 2005, 0202-52/5a-2005 z dne 21. 7. 2005, 0202-15izr/1b-2005 z dne 8. 8. 2005, 0202-1/6a-2005 z dne 23. 11. 2005, 0202-6/4a-2006 z dne 28. 3. 2006, 0202-9/7b-2006 z dne 28. 6. 2006, 0202-14/6c-2006 z dne 15. 11. 2006, 9001-15/2007-DI/4 z dne 20. 6. 2007, 9001-13/2008-DI/9 z dne 24. 4. 2008, 9001-24/2008-DI/6 z dne 4. 11. 2008, 9001-7/2009-DI/6 z dne 18. 2. 2009, 9001-24/2009-DI/2 z dne 15. 7. 2009, 9001-36/2009-DI/3 z dne 3. 12. 2009, 9001-36/2009-DI/6 – popr. z dne 3. 12. 2009, 9001-19/2010-DI/5 z dne 16. 6. 2010, 9001-16/2011-DI/6 z dne 19. 5. 2011, 9001-27/2011-DI/14 z dne 30. 11. 2011, 9001-12/2012-DI/5 z dne 8. 11. 2012 in 9001-10/2013-DI/14 z dne 16. 10. 2013).

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window