Navigacija
Portal TFL
 • PREDPIS
 • VELJAVEN, a se še ne uporablja

Pravilnik o zahtevah glede pravilnega delovanja naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev in o pogojih ter načinu izvajanja njihovih pregledov

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 36-1633/2019, stran 4258 DATUM OBJAVE: 7.6.2019

VELJAVNOST: od 22.6.2019 / UPORABA: od 1.1.2020

RS 36-1633/2019

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.1.2020 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 24.8.2019: NEAKTUALEN.

Uradni list RS, št. 36/19

Časovnica

Na današnji dan, 24.8.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • NEAKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 1.1.2020
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1633. Pravilnik o zahtevah glede pravilnega delovanja naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev in o pogojih ter načinu izvajanja njihovih pregledov

 
 
Na podlagi drugega in četrtega odstavka 27. člena, osmega odstavka 28. člena in devetega odstavka 29. člena Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 83/12) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
 

P R A V I L N I K
o zahtevah glede pravilnega delovanja naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev in o pogojih ter načinu izvajanja njihovih pregledov

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina)

 
(1)
Ta pravilnik določa zahteve glede pravilnega delovanja naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev (v nadaljnjem besedilu: naprave) v skladu s Prilogo II Direktive 2009/128/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti za doseganje trajnostne rabe pesticidov (UL L št. 309 z dne 24. 11. 2009, str. 71), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 652/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o določbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom, spremembi direktiv Sveta 98/56/ES, 2000/29/ES in 2008/90/ES, uredb (ES) št. 178/2002, (ES) št. 882/2004 in (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta, Direktive 2009/128/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi sklepov Sveta 66/399/EGS in 76/894/EGS ter Odločbe Sveta 2009/470/ES (UL L št. 189 z dne 27. 6. 2014, str. 1).
 
(2)
Ta pravilnik določa tudi podrobnejše pogoje glede izobrazbe, prostorov in tehnične opreme, ki jih morajo izpolnjevati pregledniki naprav, način izvajanja pregledov naprav, vsebino, barvo in obliko potrdila o pravilnem delovanju naprave, vsebino, barvo in obliko znaka o rednem pregledu naprave in višino stroškov pregledov naprav.
 

2. člen

(pomen izrazov)

 
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen, kot je določen v zakonu, ki ureja fitofarmacevtska sredstva.
 

II. ZAHTEVE GLEDE PRAVILNEGA DELOVANJA NAPRAV

 

3. člen

(splošne zahteve)

 
(1)
Naprave in vsi njeni sestavni deli morajo delovati brezhibno in se morajo uporabljati v skladu z navodili proizvajalca, tako da se pri nanosu fitofarmacevtskih sredstev (v nadaljnjem besedilu: FFS) zagotovi enakomerna porazdelitev škropilne brozge na ciljno površino.
 
(2)
Vsi sestavni deli naprav morajo izpolnjevati zahteve, navedene v predpisih, ki urejajo tehnične zahteve za proizvode in postopke ugotavljanja skladnosti, ter splošne zahteve, ki so opredeljene v standardih SIST EN ISO16122-1, SIST EN ISO 16122-2, SIST EN ISO 16122-3, SIST EN ISO 16122-4.
 
(3)
Ne glede na prejšnji odstavek morajo vsi sestavni deli naprav, ki so bile proizvedene po 1. marcu 2013, izpolnjevati zahteve, navedene v predpisih, ki urejajo tehnične zahteve za proizvode in postopke ugotavljanja skladnosti, ter okoljske zahteve, ki so opredeljene v standardih SIST EN ISO16119-1, SIST EN ISO16119-2, SIST EN ISO16119-3, SIST EN ISO16119-4.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window