Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (ZKme-1A)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 57-2416/2012, stran 5983 DATUM OBJAVE: 27.7.2012

RS 57-2416/2012

 
 

2416. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (ZKme-1A)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (ZKme-1A)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (ZKme-1A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 18. julija 2012.
 
Št. 003-02-6/2012-17
 
Ljubljana, dne 26. julija 2012
 
dr. Danilo Türk l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O KMETIJSTVU (ZKme-1A)

 

1. člen

 
V Zakonu o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) se v 8., 9., 11., 16., 19., 20., 21., 23., 24., 26., 27., 28., 32., 36., 43., 47., 49., 62., 65., 71., 72., 76., 77., 78., 79., 80., 81., 86., 92., 93., 95., 104., 152., 172. in 173. členu beseda »Skupnosti« nadomesti z besedo »Unije«.
 

2. člen

 
35. člen se spremeni tako, da se glasi:
 

»35. člen

(podatki o transakcijskih računih strank)

 
(1)
Sredstva iz naslova vseh ukrepov kmetijske politike se nakazujejo samo na en transakcijski račun stranke.
 
(2)
Stranki, ki ima v Republiki Sloveniji odprt transakcijski račun, se sredstva nakažejo na račun iz registra transakcijskih računov, ki ga stranka agenciji sporoči. Če stranka transakcijskega računa ne sporoči, se sredstva nakažejo na račun, razviden iz registra transakcijskih računov.
 
(3)
Stranki, ki nima v Republiki Sloveniji odprtega transakcijskega računa, se sredstva nakažejo na račun, odprt v drugi državi članici, ki ga stranka agenciji sporoči.
 
(4)
Kadar transakcijski račun stranke ni razviden iz registra transakcijskih računov ali stranka ne ravna v skladu s prejšnjim odstavkom, agencija zahteva odpravo pomanjkljivosti. Če stranka v roku iz zahteve za odpravo pomanjkljivosti ne sporoči transakcijskega računa, agencija vlogo stranke zavrže.
 
(5)
Za potrebe vodenja postopka iz tega člena in vodenje evidence iz 153. člena tega zakona ima pristojni organ neposredni elektronski dostop do podatkov iz registra transakcijskih računov.«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window