Pravilnik o določanju cen subvencioniranega prevoza

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 133-2762/2021, stran 8094 DATUM OBJAVE: 23.8.2021

VELJAVNOST: od 24.8.2021 / UPORABA: od 24.8.2021

RS 133-2762/2021

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 24.8.2021 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 28.2.2024: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 133/21

Časovnica

Na današnji dan, 28.2.2024 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 24.8.2021
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2762. Pravilnik o določanju cen subvencioniranega prevoza

 
 
Na podlagi četrtega odstavka 114.d člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo, 67/19 in 94/21) in v zvezi z 2. členom Zakona o prevoznih pogodbah v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 61/00) minister za infrastrukturo v soglasju z ministrico za izobraževanje, znanost in šport ter ministrom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja
 

P R A V I L N I K
o določanju cen subvencioniranega prevoza

 

1. člen

(vsebina)

 
Ta pravilnik določa način in metodologijo izračuna polne cene subvencionirane vozovnice, višino povračila stroškov prevoza in ceno subvencionirane vozovnice, ki jo plača upravičenec.
 

2. člen

(polna cena subvencionirane mesečne vozovnice)

 
(1)
Polna cena subvencionirane mesečne vozovnice se izračuna po naslednji enačbi:
 
PCM = A*K*M,
 
pri čemer je:
 
-
PCM: polna cena subvencionirane mesečne vozovnice;
 
-
A: cena enkratne vozovnice v skladu s tarifo za enkratne vozovnice v javnem linijskem prevozu potnikov v notranjem cestnem prometu in prevoz prtljage za razred oddaljenosti nad 30–35 km, ki je določena v Uredbi o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema enotne vozovnice (Uradni list RS, št. 109/21; v nadaljnjem besedilu: uredba);
 
-
K: koeficient;
 
-
M: število.
 
(2)
Število M iz prejšnjega odstavka se izračuna po naslednji enačbi:
 
M = (ŠD*2)/ŠM,
 
pri čemer je:
 
-
ŠD: število šolskih dni v obdobju subvencioniranja mesečnih vozovnic;
 
-
ŠM: število šolskih mesecev v obdobju subvencioniranja mesečnih vozovnic.
 
(3)
Vrednost K iz prvega odstavka tega člena je omejena z zgornjo mejo, ki znaša 0,895, in spodnjo mejo, ki znaša 0,684. Vrednost K se za vse izvajalce medkrajevnega avtobusnega prevoza potnikov in železniškega prevoza potnikov v 2. razredu potniškega vlaka, na podlagi analize validacij mesečnih vozovnic, določi s pogodbo med ministrstvom, pristojnim za promet, in izvajalci.
 
(4)
Višina mesečnega povračila stroškov prevoza z lastnim prevozom se za upravičence iz prvega odstavka 114.g člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo 67/19 in 94/21; v nadaljnjem besedilu: zakon) izračuna po naslednji enačbi:
 
PSP = A*K*M*R,
 
pri čemer je:
 
-
PSP: višina povračila stroškov prevoza z lastnim vozilom na mesec;
 
-
A: kilometrina v višini 30 % cene neosvinčenega motornega 95 oktanskega bencina na prvi dan meseca obračuna;
 
-
K: koeficient;
 
-
M: število;
 
-
R: razdalja od naslova nepremičnine, v kateri upravičenec biva, do naslova nepremičnine, v kateri se izobražuje.
 
(5)
Število M iz prejšnjega odstavka se izračuna po naslednji enačbi:
 
M = (ŠD*2)/ŠM,
 
pri čemer je:
 
-
ŠD: število šolskih dni v obdobju subvencioniranja mesečnih vozovnic;
 
-
ŠM: število šolskih mesecev v obdobju subvencioniranja mesečnih vozovnic.
 
(6)
Vrednost K je omejena z zgornjo mejo, ki znaša 1,053, in spodnjo mejo, ki znaša 0,842.
 
(7)
Vrednost K za izračun višine stroškov prevoza z lastnim vozilom znaša 1,053.
 

3. člen

(polna cena subvencionirane letne vozovnice)

 
(1)
Polna cena subvencionirane letne vozovnice se izračuna po naslednji enačbi:
 
PCL = PCM*Kl,
 
pri čemer je:
 
-
PCL: polna cena letne vozovnice;
 
-
PCM: polna cena subvencionirane mesečne vozovnice;
 
-
Kl: koeficient.
 
(2)
Vrednost Kl iz prejšnjega odstavka je enaka 8.
 
(3)
Polna cena subvencionirane letne vozovnice za upravičence iz osmega, devetega in desetega odstavka 114.b člena zakona je enaka 0.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window