Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1A)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 8-282/2016, stran 995 DATUM OBJAVE: 5.2.2016

VELJAVNOST: od 6.2.2016 / UPORABA: od 6.2.2016

RS 8-282/2016

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 6.2.2016 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 15.5.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 8/16

Časovnica

Na današnji dan, 15.5.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 6.2.2016
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

282. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1A)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1A)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 26. januarja 2016.
 
Št. 003-02-1/2016-3
 
Ljubljana, dne 3. februarja 2016
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ŠTIPENDIRANJU (ZŠtip-1A)

 

1. člen

 
V Zakonu o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13 in 99/13 - ZUPJS-C) se besedilo 31. člena spremeni tako, da se glasi:
 
»Štipendija za deficitarne poklice se dodeli upravičencu, ki izpolnjuje pogoje iz 11., 12. in 13. člena tega zakona in posebne pogoje, določene z javnim razpisom, ter se izobražuje na ravneh izobraževanja in področjih, opredeljenih v politiki štipendiranja.«.
 

2. člen

 
Za 31. členom se doda nov 31.a člen, ki se glasi:
 

»31.a člen

(posebni pogoji za štipendijo za deficitarne poklice)

 
Posebni pogoji javnega razpisa, ki jih mora izpolnjeva­ti vlagatelj za pridobitev štipendije za deficitarne poklice, so lahko:
 
-
raven oziroma stopnja izobraževanja,
 
-
področje ali smer izobraževanja,
 
-
letnik izobraževanja,
 
-
uspeh oziroma povprečna ocena.«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window