Navigacija

Zakon o družbi Slovenske železnice (ZDSŽ)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 106-5476/2010, stran 16421 DATUM OBJAVE: 27.12.2010

VELJAVNOST: od 11.1.2011 / UPORABA: od 11.1.2011

RS 106-5476/2010

Verzija 6 / 6

Čistopis se uporablja od 16.6.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 3.10.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 106/10, 43/11, 40/12 - ZUJF, 25/14 - ZSDH-1, 30/16, 30/18 - ZZelP-K

Časovnica

Na današnji dan, 3.10.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 16.6.2018
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 
 

5476. Zakon o družbi Slovenske železnice (ZDSŽ)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o družbi Slovenske železnice (ZDSŽ)

 
Razglašam Zakon o družbi Slovenske železnice (ZDSŽ), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na 23. seji 16. decembra 2010.
 
Št. 003-02-11/2010-9
 
Ljubljana, dne 24. decembra 2010
 
dr. Danilo Türk l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O DRUŽBI SLOVENSKE ŽELEZNICE (ZDSŽ)

 

1. člen

 
Ta zakon določa status družbe Slovenske železnice d.o.o., naloge, ki jih opravlja in pogoje za ustanavljanje družb, na katere prenese izvajanje svojih dejavnosti.
 

2. člen

 
(1)
Za izvajanje dejavnosti iz 3. člena tega zakona se ustanovi družba Slovenske železnice d.o.o.. Ustanovitelj in edini družbenik družbe Slovenske železnice d.o.o. je Republika Slovenija, ki svojega poslovnega deleža ne more deliti ali prenesti na drugo osebo.
 
(2)
Družba Slovenske železnice d.o.o. kot obvladujoča družba za izvajanje svojih dejavnosti ustanovi odvisne družbe, v katerih je večinski lastnik. Poleg odvisnih družb lahko s soglasjem ustanovitelja ustanovi druge pravne osebe, v katerih izvaja ustanoviteljske pravice.
 
(3)
Družba Slovenske železnice d.o.o. pri svojem poslovanju in pri upravljanju odvisnih družb skrbi tudi za uresničevanje javnega interesa na področju železniškega prometa in mora zagotavljati varno odvijanje železniškega prometa.
 

3. člen

 
(1)
Družba Slovenske železnice d.o.o. kot obvladujoča družba ustanovi odvisne družbe za izvajanje naslednjih dejavnosti:
 
-
opravljanje vzdrževanja, obratovanja in obnavljanja javne železniške infrastrukture in izvajanje drugih nalog upravljavca javne železniške infrastrukture;
 
-
opravljanje prevoza potnikov v notranjem, čezmejnem regijskem in mednarodnem železniškem prometu;
 
-
prevoz blaga v notranjem in mednarodnem železniškem prometu.
 
(2)
Za opravljanje posameznih dejavnosti iz prejšnjega odstavka se ustanovi najmanj ena odvisna družba.
 
(3)
Družba Slovenske železnice d.o.o. lahko s soglasjem ustanovitelja poleg družb iz prejšnjega odstavka ustanovi druge gospodarske družbe in druge pravne osebe, katerih dejavnost je potrebna za nemoteno in kakovostno opravljanje dejavnosti gospodarskih družb iz prvega odstavka tega člena in sicer predvsem za izvajanje naslednjih dejavnosti:
 
-
prevoz blaga v notranjem in mednarodnem železniškem prometu;
 
-
vleko vlakov in tehnično vagonsko dejavnost;
 
-
izvajanje storitev logističnih centrov, gradbena dejavnost, skladiščenje, telekomunikacije, raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije, projektiranje in tehnično svetovanje, tehnično preizkušanje in analiziranje, izvajanje informacijskih, finančnih, računovodskih in drugih podobnih storitev, proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil, vzdrževanje in popravila tirnih in motornih vozil, splošna gradbena dela in gradbena dela specialnih strok, razvoj, svetovanje in opremljanje z računalniško programsko opremo ter druge dejavnosti.
 
(4)
Pri ustanavljanju novih družb ali drugih pravnih oseb mora družba Slovenske železnice d.o.o. zasledovati cilje, ki jih določa tretji odstavek 2. člena tega zakona.
 
(5)
Družba Slovenske železnice d.o.o. kot ustanovitelj in družbenik odvisnih družb iz prvega odstavka tega člena lahko razpolaga s poslovnimi deleži v posamezni odvisni družbi le v skladu s strategijo Republike Slovenije za upravljanje kapitalskih naložb države.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window