Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP-G)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 56-2358/2015, stran 6548 DATUM OBJAVE: 29.7.2015

VELJAVNOST: od 30.7.2015 / UPORABA: od 30.7.2015

RS 56-2358/2015

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 30.7.2015 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 18.5.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 56/15

Časovnica

Na današnji dan, 18.5.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 30.7.2015
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2358. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP-G)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP-G)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP-G), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 15. julija 2015.
 
Št. 003-02-6/2015-19
 
Ljubljana, dne 23. julija 2015
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O AVTORSKI IN SORODNIH PRAVICAH (ZASP-G)

 

1. člen

 
V Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08 in 110/13) se v drugem odstavku 1. člena na koncu sedme alineje beseda »ter« nadomesti z vejico.
 
Na koncu osme alineje se črta pika, doda beseda »ter« in doda nova deveta alineja, ki se glasi:
 
»-
Direktiva 2012/28/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o nekaterih dovoljenih uporabah osirotelih del (UL L št. 299 z dne 27. 10. 2012, str. 5).«.
 

2. člen

 
V 32.a členu se besedilo »ali da se delo pošlje posamezniku na podlagi ponudbe, ki je namenjena javnosti« črta.
 

3. člen

 
47.a člen se črta.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window