Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Banki Slovenije (ZBS-1B)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 59-2776/2011, stran 8550 DATUM OBJAVE: 25.7.2011

VELJAVNOST: od 26.7.2011 / UPORABA: od 26.7.2011

RS 59-2776/2011

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 26.7.2011 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 29.11.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 59/11

Časovnica

Na današnji dan, 29.11.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 26.7.2011
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2776. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Banki Slovenije (ZBS-1B)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in pr­vega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Banki Slovenije (ZBS-1B)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Banki Slovenije (ZBS-1B), ki ga je sprejel Državni zbor Re­publike Slovenije na seji 13. julija 2011.
 
Št. 003-02-7/2011-6
 
Ljubljana, dne 21. julija 2011
 
dr. Danilo Türk l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O BANKI SLOVENIJE (ZBS-1B)

 

1. člen

 
V Zakonu o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo) se v prvem odstavku 22.b člena besedilo »da bi zavarovala« nadomesti z besedilom »ki se uporablja za zavarovanje«.
 
V tretjem odstavku se besedilo »vpis in izpis podatkov iz« nadomesti z besedo »upravljanje«.
 

2. člen

 
V naslovu 22.c člena se beseda »Pridobitev« nadomesti z besedo »Vpis«.
 
Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
 
»(1)
Imetnik finančnega premoženja lahko kot zavarova­nje, ki se vpiše v register, ponudi le premoženje, za katerega je v dobri veri, da na njem ne obstajajo pravice, ki bi bile prizadete zaradi prednostne pravice iz 22.f člena tega zakona.«.
 
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
 
»(3)
Finančno premoženje, ki se vpiše v register, se ozna­či z enolično identifikacijsko oznako. S to oznako in podatkom, da je finančno premoženje dano v zavarovanje, se označi tudi listina, ki dokazuje obstoj finančnega premoženja, če listina obstaja.«.
 

3. člen

 
Besedilo 22.d člena se spremeni tako, da se glasi:
 
»Za finančna zavarovanja iz prvega odstavka 22.b člena tega zakona se uporabljajo določbe zakona, ki ureja finančna zavarovanja.«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window