Navigacija

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 51-2227/2014, stran 5812 DATUM OBJAVE: 7.7.2014

VELJAVNOST: od 8.7.2014 / UPORABA: od 8.7.2014

RS 51-2227/2014

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 8.7.2014 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 18.10.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 51/14

Časovnica

Na današnji dan, 18.10.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 8.7.2014
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2227. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica

 
 
Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 – skl. US) ter 8. in 34. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11, 103/11, 22/14) je župan Občine Sevnica dne 23. 6. 2014 sprejel
 

S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica

 

1. člen

(predmet sklepa)

 
S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica (v nadaljevanju: SD OPN), sprejetega z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 94/12, 100/12 – popr. in 57/13) (v nadaljevanju: OPN).
 
V posameznih delih se spreminjajo in dopolnjujejo vsebine tekstualnega in kartografskega dela prostorskega akta in njegovih prilog. SD OPN se pripravijo na podlagi določil in usmeritev iz strateškega dela veljavnega OPN, izdelanih novih strokovnih podlag, prejetih pobud, sprememb predpisov ter splošnih smernic nosilcev urejanja prostora.
 
SD OPN obsegajo:
 
-
spremembe namenske rabe prostora in drugih sprememb posegov v prostor na podlagi prejetih razvojnih pobud, ki jih v času priprave OPN ni bilo več mogoče vključiti v postopek priprave akta, predvsem pa novih pobud, prejetih v času po uveljavitvi OPN,
 
-
posamezne spremembe in dopolnitve vsebin OPN, ki se nanašajo na določanje podrobnejše namenske rabe prostora, mej med enotami urejanja prostora ter spremembe in dopolnitve prostorsko izvedbenih pogojev, povezanih z umeščanjem objektov v prostor in njihovega oblikovanja,
 
-
pobude vezane na uskladitev namenske rabe prostora z dejansko rabo zemljišč,
 
-
uskladitev določil OPN z veljavnimi predpisi,
 
-
spremembe in dopolnitve vsebin tekstualnega dela prostorsko izvedbenih pogojev, ki se nanašajo na odpravo vsebinskih neskladij med posameznimi deli tekstualnega dela z namenom jasnejših opredelitev prostorsko izvedbenih pogojev,
 
-
ponovno preveritev sprejetih tekstualnih sprememb in dopolnitev izvedbenega dela prostorskega akta,
 
-
vključitev novih strokovnih podlag, izdelanih v času po uveljavitvi OPN ali na podlagi zahtev nosilcev urejanja prostora.
 

2. člen

(ocena stanja in razlogi za pripravo SD OPN)

 
V obdobju po sprejemu OPN in njegovi uveljavitvi v decembru 2012, so bile pri uporabi in tolmačenju izvedbenega dela s strani Občine Sevnica, načrtovalcev, posameznih investitorjev in drugih uporabnikov, ugotovljene nejasnosti, neusklajenosti, posamezne napake in nova dejstva, ki ob pripravi akta še niso mogla biti upoštevana. Podani so bili številni predlogi in pripombe na izboljšanje določil posameznih členov izvedbenega dela OPN.
 
Občina Sevnica je zato v juniju 2013 po skrajšanem postopku sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah OPN, kjer je v izvedbenem dela prostorskega akta omogočila nekatere spremembe in dopolnitve vsebin tekstualnega dela prostorsko izvedbenih pogojev, ki se nanašajo na odpravo vsebinskih neskladij med posameznimi deli tekstualnega dela in jasnejši in razumljivejši opis posameznih delov besedila s posamičnimi popravki besedila odloka.
 
Občina Sevnica je v času od septembra 2013 do aprila 2014 z javnim pozivom povabila zainteresirano javnost k oddaji razvojnih pobud, ki jih bo vrednotila in obravnavala v nadaljnjem postopku priprave SD OPN.
 

3. člen

(območje obdelave in vrsta postopka)

 
SD OPN zajemajo celotno območje Občine Sevnica, izvedejo se po rednem postopku priprave prostorskega akta.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window