Navigacija

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Danfoss – 1. faza po skrajšanem postopku

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 23-977/2018, stran 3466 DATUM OBJAVE: 6.4.2018

VELJAVNOST: od 14.4.2018 / UPORABA: od 14.4.2018

RS 23-977/2018

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 14.4.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 18.10.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 23/18

Časovnica

Na današnji dan, 18.10.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 14.4.2018
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

977. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Danfoss – 1. faza po skrajšanem postopku

 
 
Na podlagi 57. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter 7. in 16. člena Statuta občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16 ) je županja sprejela
 

S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Danfoss – 1. faza po skrajšanem postopku

 

1. člen

(predmet načrtovanja in vrsta postopka)

 
S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Danfoss – 1. faza, sprejetega z Odlokom o zazidalnem načrtu Danfoss Črnomelj – 1. faza (Uradni list RS, št. 27/96, 69/00, 47/02, 81/03, 38/06, 55/13, 81/13 in 56/17). S spremembami in dopolnitvami ZN Danfoss – 1. faza (v nadaljevanju SD ZN), se priprava prostorskega akta izvede po skrajšanem postopku. Dopolnjuje se le vsebina tekstualnega dela akta. SD/ZN naj obsegajo spremembo in dopolnitev tekstualnega dela 5. člena ZN Danfoss – 1. faza z namenom jasnejše opredelitve tekstualnega dela akta v delu, ki opredeljuje prostorsko izvedbene pogoje dela objekta, ki je potreben za širitev prostorov kuhinje.
 

2. člen

(ocena stanja in razlogi za pripravo SD/ZN)

 
Odlok o zazidalnem načrtu Danfoss Črnomelj – 1. faza (Uradni list RS, št. 27/96, 69/00, 47/02, 81/03, 38/06, 55/13, 81/13 in 56/17) ureja območje za proizvodnjo, ki se nahaja na zahodnem delu mesta Črnomelj ob mestni obvoznici. Pobudnik sprememb SD ZN je podjetje Akrapovič d.d.
 
SD ZN se nanaša zgolj na tekstualni del akta v delu, ki opredeljuje prostorsko izvedbene pogoje dela objekta, ki je potreben za širitev prostorov kuhinje. Nameravana sprememba ne vpliva na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov in prav tako ne tangira nosilcev urejanja prostora. V kolikor se izkaže še kakšna morebitna pomanjkljivost odloka, ki ne predstavlja škodljivih vplivov na okolje in prostor, jo je mogoče z istim postopkom SD ZN odpraviti.
 
Pobudnik spremembe in dopolnitve prostorskega akta se že nekaj časa srečuje s prostorsko stisko. S povečevanjem proizvodnih zmogljivosti se tudi povečuje število zaposlenih. Zaradi zagotavljanja prehrane vse večjemu številu zaposlenih se je pojavila potreba po razširitvi servisnih in spremljajočih prostorov kuhinje, ki se nahajajo v aneksu proizvodne hale. Razširitev aneksa se naj bi izvedla na severni strani s pozidavo proste površine dvorišča. Tlorisna površina novega prizidka bo znašala do 6 x 13 m, lokacijsko pa bo umeščen na severno stran aneksa, v liniji samega aneksa. Prizidek bo obsegal tri etaže. Klet bo namenjena garderobam zaposlenih, pritličje ter nadstropje pa manipulativno servisnim prostorom kuhinje. Razširitev aneksa bo pripomogla slediti kakovostnemu zagotavljanju prehrane povečanemu številu zaposlenih.
 
Veljavni odlok določa precej natančna merila za umestitev in oblikovanje objektov, kar lahko za nepredvidene situacije v podjetništvu predstavlja oviro kot je to v primeru potrebe po razširitvi servisnih prostorov, zato je namen spremembe oblikovati bolj fleksibilna določila, ki bodo omogočala razvojne potrebe podjetja, hkrati pa ne bodo imela škodljivih posledic za okolje. Na podlagi izraženega interesa gospodarske družbe ter interesa občine za razvoj gospodarstva se lahko prične postopek za pripravo sprememb in dopolnitev ZN Danfoss Črnomelj – 1. faza. Sicer pa je, glede na številne že sprejete spremembe odloka o SD ZN, v prihodnosti smiselno izdelati novelacijo prostorskega akta kot tudi njegovo preimenovanje.
 

3. člen

(območje sprememb in dopolnitev SD ZN)

 
SD ZN se nanašajo samo na urbanistično arhitekturne pogoje za objekt, ki jih določa 5. člen Odloka o zazidalnem načrtu Danfoss Črnomelj – 1. faza. Obravnavano območje zajema del zemljišča s parc. št. 1061/20, k.o. Črnomelj.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window