Navigacija

Poslovnik komisij Radiotelevizije Slovenija za ocenjevanje filmskih in avdiovizualnih projektov

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 25-1126/2019, stran 3129 DATUM OBJAVE: 19.4.2019

VELJAVNOST: od 20.4.2019 / UPORABA: od 20.4.2019

RS 25-1126/2019

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 20.4.2019 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 27.9.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 25/19

Časovnica

Na današnji dan, 27.9.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 20.4.2019
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1126. Poslovnik komisij Radiotelevizije Slovenija za ocenjevanje filmskih in avdiovizualnih projektov

 
Na podlagi četrtega odstavka 19. člena in tretjega odstavka 33. člena Pravilnika o postopku javnega razpisa Radiotelevizije Slovenija za izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko prikazovanje (Uradni list RS, št. 82/18) generalni direktor Radiotelevizije Slovenija sprejema
 

P O S L O V N I K
komisij Radiotelevizije Slovenija za ocenjevanje filmskih in avdiovizualnih projektov 

 

1. člen

(predmet poslovnika)

 
(1)
S tem poslovnikom se podrobneje določajo naloge in način delovanja komisij za ocenjevanje filmskih in avdiovizualnih projektov, prispelih na javne razpise in javne pozive Radiotelevizije Slovenija (v nadaljnjem besedilu: RTV SLO), ter pogoji za imenovanje in razrešitev članov komisij.
 
(2)
V poslovniku uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
 

2. člen

(splošno o komisijah)

 
(1)
Komisije za ocenjevanje filmskih in avdiovizualnih projektov (v nadaljnjem besedilu: komisije) so posvetovalna telesa generalnega direktorja RTV SLO (v nadaljnjem besedilu: generalni direktor) in za svoje delo odgovarjajo generalnemu direktorju.
 
(2)
Komisije dajejo mnenja in ocene k filmskim in drugim avdiovizualnim projektom, prispelim na javne razpise in javne pozive RTV SLO. Komisije opravljajo tudi druge naloge, določene s sklepom o imenovanju, npr. podajo oceno oziroma predlog višine koprodukcijskega (finančnega in storitvenega) vložka RTV SLO v posamezni projekt.
 
(3)
Generalni direktor s posebnim sklepom imenuje pri izvedbi vsakega javnega razpisa in javnega poziva za izbor filmskih ali drugih avdiovizualnih projektov komisijo, ki šteje najmanj tri (3) in največ pet (5) članov, od katerih imenuje enega člana komisije za predsednika komisije. S sklepom o imenovanju komisije lahko generalni direktor imenuje tudi do dva (2) nadomestna člana, ki nadomestita posameznega člana komisije v primeru njegove odsotnosti, zadržanosti, razrešitve ali morebiti ugotovljene interesne povezanosti s katerim od prijaviteljev ali prijavljenih projektov. Če je na javnem razpisu ali javnem pozivu vsebovanih več izbirnih področij, lahko generalni direktor imenuje komisijo za vsako izbirno področje posebej.
 
(4)
Generalni direktor imenuje člane komisije ob sprejetju sklepa o uvedbi postopka javnega razpisa ali javnega poziva. Predloge generalnemu direktorju za člane komisije poda tudi pristojno uredništvo, v katero bodo uvrščeni izbrani projekti, in direktor TV Slovenija.
 
(5)
Člani komisij so pri svojem delu samostojni in samostojno oblikujejo mnenja, predloge ter ocene projektov.
 

3. člen

(pogoji za imenovanje članov komisij)

 
(1)
Člani komisij se lahko imenujejo iz vrst zaposlenih pri RTV SLO in/ali zunanjih strokovnjakov s področja javnega razpisa ali javnega poziva.
 
(2)
Za člane komisij so lahko imenovane osebe, ki poznajo vsebinsko in/ali produkcijsko – izvedbeno področje realizacije filmskih ali avdiovizualnih projektov, oziroma so s svojim dosedanjim delom izkazale poznavanje področja.
 
(3)
Za člana komisije ne more biti imenovana oseba, ki je kakorkoli v navzkrižju interesov ali povezana s predmetov odločanja na javnem razpisu ali javnem pozivu, bodisi na primer kot prijavitelj projekta ali zaposleni pri prijavitelju projekta bodisi kot avtor, izvajalec ali drugače sodelujoči pri prijavljenem projektu. Morebitni član komisije, ki bi bil v navzkrižju interesov ali povezan s projektom, ki se namerava prijaviti na javni razpis ali javni poziv, je o tem pred imenovanjem, kasneje pa po imenovanju, če nastopijo takšne okoliščine, dolžan brez nepotrebnega odlašanja seznaniti RTV SLO.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window