Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-3B)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 121-2575/2021, stran 7511 DATUM OBJAVE: 23.7.2021

VELJAVNOST: od 1.1.2022 / UPORABA: od 1.1.2022

RS 121-2575/2021

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.1.2022 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 25.7.2024: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 121/21

Časovnica

Na današnji dan, 25.7.2024 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.1.2022
    DO nadaljnjega
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2575. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-3B)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-3B)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-3B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 13. julija 2021.
 
Št. 003-02-3/2021-146
 
Ljubljana, dne 21. julija 2021
 
Borut Pahor predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O JAVNEM NAROČANJU (ZJN-3B)

 

1. člen

 
V Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18) se v 9. členu osmi odstavek črta.
 

2. člen

 
V 21. členu se v prvem odstavku v točki a) v prvi alineji znesek »20.000 eurov« nadomesti z zneskom »40.000 eurov«, v drugi alineji pa se znesek »40.000 eurov« nadomesti z zneskom »80.000 eurov«. V tretji alineji se za besedilom »79713000-5« dodata vejica in besedilo »79100000-5, 79110000-8, 79111000-5, 79112000-2, 79112100-3 in 79140000-7«.
 
V točki b) se v tretji alineji za besedilom »79713000-5« dodata vejica in besedilo »79100000-5, 79110000-8, 79111000-5, 79112000-2, 79112100-3 in 79140000-7«.
 
V drugem odstavku se v prvem stavku za besedilom »prejšnjega odstavka« doda besedilo »in javna naročila, ki se oddajo kot posamezni izločeni sklopi v skladu s petim odstavkom 73. člena tega zakona, ter javna naročila iz 15., 16., 17. in 18. točke prvega odstavka 27. člena tega zakona«. V tretjem stavku se besedilo »na svoji spletni strani ali« črta, besedilo »ocenjena vrednost« pa se nadomesti z besedilom »vrednost brez DDV«.
 

3. člen

 
V 22. členu se v drugem odstavku v točki a) v prvi alineji za besedilom »ki ga oddaja naročnik iz a)« besedilo »ali b)« črta, v drugi alineji pa se besedilo »c) točke« nadomesti z besedilom »b) ali c) točke«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window