Portal TFL
 • PREDPIS
 • RAZVELJAVLJEN, a se še uporablja

Pravilnik o zasnovi in študiji požarne varnosti

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 12-317/2013, stran 1384 DATUM OBJAVE: 7.2.2013

VELJAVNOST: od 8.2.2013 do 16.11.2017 / UPORABA: od 8.2.2013

RS 12-317/2013

Verzija 4 / 4

Čistopis se uporablja od 1.6.2022 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 3.3.2024: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 12/13, 49/13, 61/17, 199/21

Časovnica

Na današnji dan, 3.3.2024 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 1.6.2022
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 
 

317. Pravilnik o zasnovi in študiji požarne varnosti

 
 
Na podlagi drugega odstavka 30. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11 in 83/12) izdaja minister za obrambo v soglasju z ministrom za infrastrukturo in prostor
 

P R A V I L N I K
o zasnovi in študiji požarne varnosti

 

1. člen

(namen in vsebina pravilnika)

 
(1)
Ta pravilnik določa vsebino zasnove požarne varnosti (v nadaljnjem besedilu: zasnova) in študije požarne varnosti (v nadaljnjem besedilu: študija), razvršča objekte glede na požarno zahtevnost, določa objekte, za katere je obvezna izdelava zasnove ali študije, ter pogoje, ki jih mora izpolnjevati odgovorni projektant, ki izdeluje zasnovo ali študijo.
 
(2)
V zasnovi ali študiji odgovorni projektant glede na namen, vrsto, velikost, kapaciteto in druge značilnosti objekta določi ukrepe, ki so potrebni za izpolnitev bistvene zahteve varnosti pred požarom in navede pojasnila in utemeljitve, s katerimi dokazuje njihovo skladnost s predpisi o graditvi objektov.
 

2. člen

(opredelitev izrazov)

 
(1)
Zasnova ali študija je elaborat, ki je sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in s katerim se pri graditvi objektov dokazuje izpolnjevanje bistvene zahteve varnosti pred požarom.
 
(2)
Izkaz požarne varnosti je povzetek vsebine zasnove ali študije in se izpolni v dveh fazah: načrtovani ukrepi in izvedeni ukrepi.
 
(3)
Predpisi in standardi, tehnične smernice, kodeksi uveljavljenega ravnanja, metode požarnega inženirstva oziroma drugi dokumenti v skladu z 8. členom Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07), (v nadaljnjem besedilu: drugi normativni dokumenti), ki določajo zahtevo varnosti pred požarom v smislu veljavnih predpisov, so dokumenti in metode, ki predstavljajo zadnje stanje gradbene tehnike in s katerimi je mogoče izpolniti zahteve za varnost pred požarom, ki jih določajo predpisi o graditvi objektov.
 
(4)
Izrazi s področja graditve objektov, ki niso opredeljeni v tem pravilniku, imajo pomen, kakor je opredeljeno v predpisih o graditvi objektov.
 

3. člen

(zasnova požarne varnosti)

 
(1)
Zasnova se izdela za požarno manj zahtevne objekte, določene v prilogi 1 tega pravilnika. Obvezna je v primeru gradnje novega požarno manj zahtevnega objekta in pri dozidavi, nadzidavi ali rekonstrukciji obstoječega objekta, ki bo po dozidavi, nadzidavi oziroma rekonstrukciji, spadal med požarno manj zahtevne objekte.
 
(2)
Pri dozidavi, nadzidavi ali rekonstrukciji obstoječega objekta, ki bo po gradnji spadal med požarno manj zahtevne objekte, se zasnova lahko izdela tudi kot sprememba oziroma dopolnitev zasnove, če ta obstaja.
 
(3)
V primerih iz prejšnjega odstavka je predpisano zahtevo varnosti pred požarom treba izpolniti tako, da se obravnavajo vsi deli objekta, na katere načrtovana dozidava, nadzidava oziroma rekonstrukcija obstoječega objekta z vidika varstva pred požarom lahko vpliva, pri tem pa se požarna varnost objekta ne sme poslabšati.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window