Navigacija

Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (ZIUJP)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 36-682/2020, stran 1934 DATUM OBJAVE: 28.3.2020

VELJAVNOST: od 29.3.2020 / UPORABA: od 29.3.2020

RS 36-682/2020

Verzija 4 / 4

Čistopis se uporablja od 3.10.2020 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 5.10.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 36/20, 89/20, 133/20 - Rb2020

Časovnica

Na današnji dan, 5.10.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 3.10.2020
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

682. Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (ZIUJP)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (ZIUJP)

 
Razglašam Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (ZIUJP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 20. marca 2020.
 
Št. 003-02-2/2020-17
 
Ljubljana, dne 28. marca 2020
 
Borut Pahor predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O INTERVENTNIH UKREPIH NA JAVNOFINANČNEM PODROČJU (ZIUJP)

 

I. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(vsebina zakona)

 
(1)
S tem zakonom se zaradi posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (v nadaljnjem besedilu: epidemija) določajo ukrepi v zvezi s postopki za pobiranje davkov, ki zagotavljajo zavezankam ali zavezancem za davek (v nadaljnjem besedilu: zavezanec za davek) lažje izpolnjevanje davčnih obveznosti.
 
(2)
S tem zakonom se zaradi posledic epidemije določajo ukrepi na področju izvrševanja proračuna ter rokov za predložitev premoženjskih bilanc, zaključnih računov in letnih poročil.
 
(3)
Če ta zakon ne določa drugače, se uporabljajo določbe Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 13/18 – ZJF-H, 36/19 in 66/19, v nadaljnjem besedilu: ZDavP-2) in določbe Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18, v nadaljnjem besedilu: ZJF).
 

2. člen

(trajanje ukrepov)

 
Ukrepi iz tega zakona ter iz aktov, sprejetih na njegovi podlagi, veljajo do prenehanja razlogov zanje, kar ugotovi Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
 

II. UKREPI NA DAVČNEM PODROČJU

 

3. člen

(predlaganje davčnega obračuna)

 
(1)
Ne glede na drugi odstavek 297. člena ZDavP-2 mora zavezanec za davek predložiti davčnemu organu davčni obračun od dohodka iz dejavnosti za leto 2019 najpozneje do 31. maja 2020.
 
(2)
Ne glede na drugi odstavek 358. člen ZDavP-2 mora zavezanec za davek, ki sestavlja davčni obračun za davčno obdobje, ki se ne razlikuje od koledarskega leta, predložiti davčnemu organu davčni obračun davka od dohodka pravnih oseb za leto 2019 najpozneje do 31. maja 2020.
 
(3)
Če zavezanec za davek sestavlja davčni obračun za davčno obdobje, ki se razlikuje od koledarskega leta in je enako poslovnemu letu, ter se izteče rok za predložitev davčnega obračuna iz tretjega odstavka 358. člena ZDavP-2 v obdobju trajanja ukrepov po tem zakonu, lahko predloži davčni obračun v dveh mesecih po izteku roka iz tretjega odstavka 358. člena ZDavP-2.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window