Navigacija

Pravilnik o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 43-2100/2011, stran 5812 DATUM OBJAVE: 3.6.2011

VELJAVNOST: od 4.6.2011 / UPORABA: od 4.6.2011

RS 43-2100/2011

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 28.1.2012 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 22.10.2019: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 43/11, 6/12

Časovnica

Na današnji dan, 22.10.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 28.1.2012
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2100. Pravilnik o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP)

 
 
Na podlagi 43. člena in v zvezi s 14. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – Zdru-1, 112/07 in 9/11) ter 16. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10), po predhodnem soglasju ministra, pristojnega za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, št. 0071-15/2011/12 z dne 18. 5. 2011, je Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 6. redni seji dne 19. 5. 2011 sprejel
 

P R A V I L N I K
o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP)

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina pravilnika)

 
(1)
S tem pravilnikom se določajo:
 
-
pogoji in postopki oblikovanja Ciljnih raziskovalnih programov (v nadaljnjem besedilu: CRP);
 
-
pogoji in postopki izbora, financiranja, spremljanja in nadziranja izvajanja raziskovalnih projektov v okviru CRP.
 
(2)
Financiranje CRP poteka skladno s predpisi, ki urejajo dodeljevanje sredstev državnih pomoči, subvencij, posojil in drugih oblik sofinanciranja.
 

2. člen

(pomen izrazov)

 
V tem pravilniku imajo posamezni izrazi naslednji pomen:
 
-
Ciljni raziskovalni program (CRP)
 
CRP je oblika in način uresničevanja Strategije razvoja Slovenije (v nadaljnjem besedilu: SRS) in Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije (v nadaljnjem besedilu: RISS) in je oblikovan kot instrument povezovanja države za zadovoljevanje njenih potreb, raziskovalne sfere in širše javnosti na posebej določenih prednostnih temah. Osnovni namen CRP je oblikovanje raziskovalnih podlag za odločanje pri pripravi, sprejemanju in izvajanju razvojnih politik javnega interesa ter spremljanju in nadziranju njihovega izvajanja.
 
Razvojne politike vlade vsebinsko zajemajo in določajo dokumenti razvojnega načrtovanja in druga vladna gradiva, ki pomembneje vplivajo na razvoj.
 
-
Ciljni raziskovalni projekt (v nadaljnjem besedilu: projekt)
 
Raziskovalna dejavnost v okviru CRP se izvaja v javnem interesu z raziskovalnimi projekti za doseganje ciljev nacionalnega razvoja, ki so tematsko usmerjeni na predlog ministrstev in drugih predlagateljev, ki so pristojni za posamezna področja javnega interesa.
 
V sklop predmeta razpisov CRP ne sodijo ekspertize, študije ali strokovne naloge, od katerih imajo posamezni udeleženci CRP izključno korist.
 
Projekti, s katerimi se uresničuje CRP neposredno za državo, ne vključujejo opravljene dobave blaga oziroma opravljene storitve neposredno za potrebe sofinancerjev oziroma sofinancerji od teh raziskav nimajo izključne koristi.
 
Trajanje projektov je omejeno na eno do največ tri leta.
 
-
Področje javnega interesa
 
Področja javnega interesa so področja dejavnosti, za katera so pristojni posamezni udeleženci CRP.
 
-
Težišče CRP
 
CRP se uresničuje z izvajanjem raziskovalnih projektov na posameznih področjih javnega interesa v okviru težišč CRP.
 
Težišče je širše tematsko področje raziskav, ki skladno s SRS in na podlagi drugih dokumentov razvojnega načrtovanja povezuje več sektorskih področij na osnovi ključnih razvojnih prioritet Republike Slovenije in predstavlja skupen programski okvir za izbor in izvajanje raziskovalnih projektov.
 
-
Tematski sklop
 
Tematski sklop je vsebinski okvir za dve ali več tem, ki pokrivajo skupne vsebine in skupne cilje v okviru posameznega težišča CRP in ima skupen naslov. Tematski sklopi so sestavina Usmeritev za razpis CRP.
 
-
Tema
 
Tema je podlaga za tematsko usmerjene projekte in se opredeli v javnem razpisu na podlagi predlogov udeležencev CRP.
 
-
Udeleženci CRP
 
Udeleženci CRP so: ministrstvo, pristojno za znanost, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) in druga ministrstva oziroma drugi proračunski uporabniki (v nadaljnjem besedilu: drugi udeleženci CRP). Udeleženci se vsebinsko in finančno povezujejo in usklajujejo v okviru CRP.
 
-
Koordinator CRP
 
Koordinator sodelovanja med posameznimi udeleženci CRP je ministrstvo, pristojno za znanost, ki pa lahko to funkcijo s Sklepom o oblikovanju CRP prenese na drugega udeleženca CRP.
 

3. člen

(izvajalec nalog)

 
Izvajalec strokovnih, razvojnih in izvršilnih nalog v zvezi z oblikovanjem in izvajanjem CRP je agencija.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window