Navigacija

Zakon za zaščito vrednosti kapitalske naložbe Republike Slovenije v Novi Ljubljanski banki d.d., Ljubljana (ZVKNNLB)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 52-2645/2018, stran 8399 DATUM OBJAVE: 27.7.2018

VELJAVNOST: od 14.8.2018 / UPORABA: od 14.8.2018

RS 52-2645/2018

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 14.8.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 19.8.2019: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 52/18, 55/18

Časovnica

Na današnji dan, 19.8.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 14.8.2018
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2645. Zakon za zaščito vrednosti kapitalske naložbe Republike Slovenije v Novi Ljubljanski banki d.d., Ljubljana (ZVKNNLB)

 
 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona za zaščito vrednosti kapitalske naložbe Republike Slovenije v Novi Ljubljanski banki d.d., Ljubljana (ZVKNNLB)

 
Razglašam Zakon za zaščito vrednosti kapitalske naložbe Republike Slovenije v Novi Ljubljanski banki d.d., Ljubljana (ZVKNNLB), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 19. julija 2018.
 
Št. 003-02-5/2018-6
 
Ljubljana, dne 27. julija 2018
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije 
 

Z A K O N
ZA ZAŠČITO VREDNOSTI KAPITALSKE NALOŽBE REPUBLIKE SLOVENIJE V NOVI LJUBLJANSKI BANKI D.D., LJUBLJANA (ZVKNNLB)

 

1. člen

(predmet in cilji zakona)

 
(1)
Predmet tega zakona je nadomestitev negativnih finančnih posledic, ki nastajajo Novi Ljubljanski banki d.d., Ljubljana, zaradi prisilne izpolnitve pravnomočnih sodnih odločb sodišč Republike Hrvaške, ki se nanašajo na prenesene devizne vloge in ki so v nasprotju z Ustavnim zakonom za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I, 45/94-I in 11/14 – popr.; v nadaljnjem besedilu: Ustavni zakon) in predstavljajo kršitev mednarodnih sporazumov, ki urejajo problematiko prenesenih deviznih vlog in v skladu s katerimi je problematika prenesenih deviznih vlog vprašanje nasledstva nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije (v nadaljnjem besedilu: SFRJ). Nadomestitev negativnih finančnih posledic se izvede, ker Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, tako kot Republika Slovenija, nima kakršnekoli obveznosti do Republike Hrvaške iz naslova prenesenih deviznih vlog.
 
(2)
Cilj tega zakona je ohranitev vrednosti kapitalske naložbe Republike Slovenije v Novi Ljubljanski banki d.d., Ljubljana, tako da se navkljub tveganjem, ki izhajajo iz nedopustnih sodnih postopkov sodišč Republike Hrvaške in njihovih sodnih odločb iz prejšnjega odstavka:
 
-
omogoči maksimiziranje kupnine v prodajnem postopku Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana;
 
-
omogoči polno uživanje korporacijskih pravic iz naslova kapitalske naložbe Republike Slovenije v Novi Ljubljanski banki d.d., Ljubljana.
 
(3)
V skladu s prvim odstavkom tega člena ta zakon določa način nadomestitve negativnih finančnih posledic, ki izhajajo iz naslova prisilne izpolnitve na podlagi pravnomočnih sodnih odločb sodišč Republike Hrvaške glede prenesenih deviznih vlog in ki so v nasprotju z Ustavnim zakonom in predstavljajo kršitev mednarodnih sporazumov, ki urejajo problematiko prenesenih deviznih vlog in v skladu s katerimi je problematika prenesenih deviznih vlog vprašanje nasledstva nekdanje SFRJ, višino nadomestitve teh negativnih finančnih posledic, upravičenca do nadomestitve negativnih finančnih posledic, pristojno osebo javnega prava za nadomestitev negativnih finančnih posledic ter način in rok izplačila nadomestitve negativnih finančnih posledic. S tem zakonom se določa tudi način povrnitve sredstev, ki so bila v skladu s tem zakonom namenjena za nadomestitev negativnih finančnih posledic iz prvega odstavka tega člena.
 

2. člen

(opredelitev pojmov)

 
V tem zakonu uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
 
1.
»banka« je Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, ustanovljena z Ustavnim zakonom o dopolnitvah ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 45/94-I in 11/14 – popr.);
 
2.
»prenesene devizne vloge« so devize na deviznih računih in deviznih hranilnih knjižicah, za katere je jamčila nekdanja SFRJ in so jih njihovi imetniki na podlagi predpisov Republike Hrvaške o spremembi deviznih depozitov državljanov v javni dolg Republike Hrvaške prenesli z Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Glavne filijale Zagreb, na banke s sedežem na ozemlju Republike Hrvaške;
 
3.
»prisilna izpolnitev« je izvršba, pobot ali druga oblika prisilnega poplačila, kot posledica neplačila po pravnomočni sodni odločbi, izdani s strani kateregakoli sodišča Republike Hrvaške glede prenesenih deviznih vlog. Za prisilno izpolnitev se šteje tudi plačilo, ki ga izvrši banka na podlagi zahteve ali odločbe pristojnega regulatorja, iz katere izhaja obveznost banke, da opravi plačilo pravnomočne sodne odločbe, izdane s strani kateregakoli sodišča Republike Hrvaške glede prenesenih deviznih vlog.
 

3. člen

(nepriznavanje odgovornosti za prenesene devizne vloge)

 
(1)
Vse odločbe in druge odločitve sodišč in drugih organov na ozemlju Republike Hrvaške, ki se nanašajo na banko iz naslova prenesenih deviznih vlog in vodijo do negativnih finančni posledic za banko, so v nasprotju s slovenskim ustavnim redom in mednarodnopravnimi obveznostmi Republike Hrvaške.
 
(2)
Ta zakon ne vzpostavlja jamstva Republike Slovenije za prenesene devizne vloge. Na podlagi tega zakona Republika Slovenija ne prevzema kakršnekoli obveznosti do Republike Hrvaške iz naslova prenesenih deviznih vlog, ampak zgolj zaščiti vrednost svojega premoženja.
 
(3)
Ta zakon glede obveznosti za devize na deviznih računih in deviznih hranilnih knjižicah, za katere Republika Slovenija ni prevzela jamstva po 19. členu Ustavnega zakona, ne posega v pravice in obveznosti bank, kot jih določa Ustavni zakon.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window