Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2R)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 63-2686/2016, stran 8785 DATUM OBJAVE: 7.10.2016

VELJAVNOST: od 8.10.2016 / UPORABA: od 1.1.2017

RS 63-2686/2016

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.1.2017 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 5.12.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 63/16

Časovnica

Na današnji dan, 5.12.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.1.2017
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2686. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2R)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2R)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2R), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 27. septembra 2016.
 
Št. 003-02-7/2016-10
 
Ljubljana, dne 5. oktobra 2016
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DOHODNINI (ZDoh-2R)

 

1. člen

 
V Zakonu o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo, 24/12, 30/12, 40/12 - ZUJF, 75/12, 94/12, 96/13, 29/14 - odl. US, 50/14, 23/15 in 55/15) se v 7. členu za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
 
»(2)
Ne glede na 6. člen tega zakona se zavezanec šteje za nerezidenta v času, v katerem bi se štel za rezidenta po tem zakonu, če se v tem času po mednarodni pogodbi o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka, ki jo je sklenila Slovenija, šteje samo za rezidenta druge države pogodbenice.«.
 
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
 

2. člen

 
V 26. členu se v osmi alineji 2. točke besedilo »(t.i. plačilo za zeleno komponento), kot ga določa 43. člen« nadomesti z besedilom »(t.i. plačilo za zeleno komponento) ter plačilo za območja z naravnimi omejitvami, kot sta določeni s 43. in 48. členom«.
 
Za 8. točko, na koncu katere se pika nadomesti s podpi­čjem, se dodata novi 9. in 10. točka, ki se glasita:
 
»9.
dohodek od malega obsega prve stopnje predelave lastnih kmetijskih in gozdarskih pridelkov, kot je določen z osmim odstavkom 69. člena tega zakona;
 
10.
dohodek od proizvodnje vina iz lastnega pridelka grozdja, če imajo člani kmečkega gospodinjstva v lasti ali upo­rabi manj kot 0,3 ha vinograda.«.
 

3. člen

 
V 27. členu se za 7. točko, na koncu katere se pika nado­mesti s podpičjem, doda nova 8. točka, ki se glasi:
 
»8.
pravično zadoščenje, razen v delu, ki predstavlja nado­mestilo za izgubljen dohodek, zaradi kršitve pravic iz Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin in Protokolov k tej Konvenciji, ki obvezujejo Slovenijo, ki je bilo prisojeno s sodbo Evropskega sodišča za človekove pravice ali se ga je Republika Slovenija zavezala izplačati v enostranski izjavi, v prijateljski ali izvensodni poravnavi, ki je bila podana oziroma sklenjena z namenom zaključka postopka pred Evropskim sodiščem za človekove pravice.«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window