Navigacija

Zakon o partnerski zvezi (ZPZ)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 33-1426/2016, stran 4815 DATUM OBJAVE: 9.5.2016

VELJAVNOST: od 24.5.2016 / UPORABA: od 24.2.2017

RS 33-1426/2016

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 24.2.2017 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 25.7.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 33/16

Časovnica

Na današnji dan, 25.7.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 24.2.2017
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1426. Zakon o partnerski zvezi (ZPZ)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
o razglasitvi Zakona o partnerski zvezi (ZPZ)

 
Razglašam Zakon o partnerski zvezi (ZPZ), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 21. aprila 2016.
 
Št. 003-02-3/2016-8
 
Ljubljana, dne 9. maja 2016
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N 
O PARTNERSKI ZVEZI (ZPZ)

 

1. člen

(vsebina zakona)

 
Ta zakon ureja sklenjeno partnersko zvezo (v nadaljnjem besedilu: partnerska zveza), nesklenjeno partnersko zvezo in napotuje na smiselno uporabo določb zakona, ki ureja zakonsko zvezo.
 

2. člen

(partnerska zveza)

 
(1)
Partnerska zveza je življenjska skupnost dveh žensk ali dveh moških, katere sklenitev, pravne posledice in prenehanje ureja ta zakon.
 
(2)
Taka zveza ima na vseh pravnih področjih enake pravne posledice kot jih ima zakonska zveza, razen če ta zakon določa drugače.
 
(3)
Partnerja partnerske zveze ne moreta skupaj posvojiti otroka. Partnerja partnerske zveze nista upravičena do postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo.
 

3. člen

(nesklenjena partnerska zveza)

 
(1)
Nesklenjena partnerska zveza je dalj časa trajajoča življenjska skupnost dveh žensk ali dveh moških, ki nista sklenila partnerske zveze, in ni razlogov, zaradi katerih bi bila partnerska zveza med njima neveljavna.
 
(2)
Taka zveza ima v razmerju med njima enake pravne posledice po tem zakonu, kakor če bi sklenila partnersko zvezo. Nesklenjena partnerska zveza ima enake pravne posledice kot zunajzakonska skupnost tudi na tistih pravnih področjih, na katerih ima pravne posledice zunajzakonska skupnost, razen če ta zakon določa drugače.
 
(3)
Če je odločitev o pravici ali obveznosti odvisna od vprašanja obstoja življenjske skupnosti iz prvega odstavka tega člena, se o tem vprašanju odloči v postopku za ugotovitev te pravice ali obveznosti. Odločitev o tem vprašanju ima pravni učinek samo v zadevi, v kateri je bilo to vprašanje rešeno.
 
(4)
Partnerja nesklenjene partnerske zveze ne moreta skupaj posvojiti otroka. Partnerja nesklenjene partnerske zveze nista upravičena do postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window