Navigacija

Zakon o partnerski zvezi (ZPZ)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 33-1426/2016, stran 4815 DATUM OBJAVE: 9.5.2016

VELJAVNOST: od 24.5.2016 do 30.1.2023 / UPORABA: od 24.2.2017 do 30.7.2023

RS 33-1426/2016

Verzija 4 / 4

Čistopis se uporablja od 31.7.2023 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 2.12.2023: NEAKTUALEN.

Uradni list RS, št. 33/16, 94/22 - odl. US, 5/23 - DZ-B

Časovnica

Na današnji dan, 2.12.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • NEAKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 31.7.2023
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 

Prehodne in končne določbe sprememb tega zakona

 
Zakon o spremembah Družinskega zakonika (DZ-B), Uradni list RS 5-98/2023, vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
 

3. člen

(preoblikovanje partnerske zveze v zakonsko zvezo)

 
(1)
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o partnerski zvezi (Uradni list RS, št. 33/16 in 94/22 – odl. US), uporablja pa se še šest mesecev po uveljavitvi tega zakona. V tem roku ni mogoče skleniti novih partnerskih zvez po Zakonu o partnerski zvezi (Uradni list RS, št. 33/16 in 94/22 – odl. US).
 
(2)
Določbe Zakona o partnerski zvezi (Uradni list RS, št. 33/16 in 94/22 – odl. US), ki urejajo pravne posledice prenehanja partnerske zveze, se uporabljajo glede pravic in obveznosti partnerjev partnerske zveze po prenehanju partnerske zveze tudi po preteku roka iz prejšnjega odstavka. Postopki ugotovitve neobstoja, razveljavitve in prenehanja partnerske zveze, ki so bili začeti pred uveljavitvijo tega zakona ali v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona, se dokončajo po Zakonu o partnerski zvezi (Uradni list RS, št. 33/16 in 94/22 – odl. US).
 
(3)
Partnerska zveza se preoblikuje v zakonsko zvezo, če partnerja partnerske zveze v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona pred matičarjem izjavita soglasje, da želita preoblikovanje partnerske zveze v zakonsko zvezo po tem zakonu. Za datum preoblikovanja partnerske zveze v zakonsko zvezo se šteje datum izjave. Upravna enota v petnajstih dneh po uveljavitvi tega zakona po pravilih o osebnem vročanju pozove partnerja partnerske zveze, da v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona pred matičarjem podata izjavo, da želita preoblikovanje partnerske zveze v zakonsko zvezo, o pravnih posledicah podane izjave in o pravnih posledicah, če takšne izjave v predpisanem roku ne podata.
 
(4)
Če partnerja partnerske zveze v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona pred matičarjem izjavita, da želita izvesti preoblikovanje partnerske zveze v zakonsko zvezo s sklenitvijo zakonske zveze skladno z določbami Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17, 21/18 – ZNOrg, 22/19, 67/19 – ZMatR-C, 200/20 – ZOOMTVI, 94/22 – odl. US, 94/22 – odl. US in 5/23), se partnerska zveza preoblikuje v zakonsko zvezo z razglasitvijo načelnika upravne enote ali od njega pooblaščene osebe ali župana ali matičarja, da je zakonska zveza med njima sklenjena.
 
(5)
Če partnerja partnerske zveze ali eden od njiju v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona pred matičarjem izjavita, da ne želita preoblikovanja partnerske zveze v zakonsko zvezo po tem zakonu, partnerska zveza preneha z dnem izjave. Če partnerja partnerske zveze v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona pred matičarjem ne izjavita, da želita preoblikovanje partnerske zveze v zakonsko zvezo, partnerska zveza preneha šest mesecev po uveljavitvi tega zakona.
 
(6)
Ne glede na prejšnji odstavek partnerska zveza ne preneha šest mesecev po uveljavitvi tega zakona, če partnerja partnerske zveze v tem roku iz opravičenih razlogov ne podata izjave o preoblikovanju partnerske zveze v zakonsko zvezo po tem zakonu. Partnerja partnerske zveze lahko podata izjavo o preoblikovanju partnerske zveze v zakonsko zvezo v dveh mesecih po prenehanju teh razlogov. V primerih iz tega odstavka se Zakon o partnerski zvezi (Uradni list RS, št. 33/16 in 94/22 – odl. US) uporablja tudi po preteku roka iz prvega odstavka tega člena.
 
(7)
Za obveščanje partnerjev partnerske zveze, za vodenje postopka preoblikovanja partnerske zveze v zakonsko zvezo in za vpis preoblikovanja v matični register je krajevno pristojna upravna enota, pri kateri je bila partnerska zveza sklenjena oziroma vpisana. Izdaja listine o sklenitvi zakonske zveze ter izpiska iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi v skladu s tem členom je takse prosta.
 
(8)
Postopki sklenitve partnerske zveze, ki so bili začeti pred začetkom veljavnosti tega zakona, se dokončajo po določbah Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17, 21/18 – ZNOrg, 22/19, 67/19 – ZMatR-C, 200/20 – ZOOMTVI, 94/22 – odl. US, 94/22 – odl. US in 5/23) o sklenitvi zakonske zveze.
 

4. člen

(preoblikovanje nesklenjene partnerske zveze v zunajzakonsko skupnost)

 
Z dnem uveljavitve tega zakona se nesklenjene partnerske zveze, ki jih ureja Zakon o partnerski zvezi (Uradni list RS, št. 33/16 in 94/22 – odl. US), štejejo za zunajzakonske skupnosti po Družinskem zakoniku (Uradni list RS, št. 15/17, 21/18 – ZNOrg, 22/19, 67/19 – ZMatR-C, 200/20 – ZOOMTVI, 94/22 – odl. US, 94/22 – odl. US in 5/23).
 

5. člen

(vpis v matični register)

 
(1)
Partnerska zveza, ki je bila sklenjena v tujini pred uveljavitvijo tega zakona in izpolnjuje pogoje za vpis iz tretjega odstavka 6. člena Zakona o partnerski zvezi (Uradni list RS, št. 33/16 in 94/22 – odl. US), se kot zakonska zveza vpiše v matični register v skladu z določbami zakona, ki se nanašajo na vpis matičnih dejstev, nastalih v tujini.
 
(2)
Partnerska zveza, ki je sklenjena v tujini po uveljavitvi tega zakona in ima enake pravne posledice, kot jih ima zakonska zveza v Republiki Sloveniji, se kot zakonska zveza vpiše v matični register v skladu z določbami zakona, ki se nanašajo na vpis matičnih dejstev, nastalih v tujini.
 

6. člen

(začetek veljavnosti)

 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
 

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window